Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko wysoce zjadliwej grypy ptasiej H5N8 wyznaczono po uzyskaniu wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach).

Jak podały służby weterynaryjne, gospodarstwo w którym stwierdzono ptasią grypę, zlokalizowane jest w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald w powiecie ostródzkim. W gospodarstwie utrzymywano ponad 17 tys. indyków rzeźnych. Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury związane z likwidacją choroby. Indyki po zagazowaniu zostaną przewiezione do zakładu utylizacyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii przypomniał hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Zybułtowie stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, niestwarzających zagrożenia dla człowieka.