PRZEGLĄD PRASY: (...) - Na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt AR są trzy specjalności: hodowla zwierząt, biologia rozrodu oraz rybactwo i ochrona wód śródlądowych. Na dwóch pierwszych większość stanowią ci, którym marzyła się weterynaria, ale z różnych względów nie udało im się jej studiować. (...)

Studenci WHiBZ martwią się jednak, że na polskim rynku pracy nie ma dużego zapotrzebowania na zootechników. Niektórzy z nich planują, więc założyć własne hodowle, inni uzupełnić wykształcenie i zostać weterynarzem, a część będzie próbować znaleźć pracę za granicą.

Źródło: Dziennik Polski