W dobie rosnących kosztów produkcji zwierzęcej, każda złotówka wydawana przez hodowców na żywienie zwierząt jest oglądana kilkukrotnie. Dlatego efektywne żywienie musi być prowadzone w ramach optymalnego zbilansowania dawek pokarmowych według norm żywienia.

Krajowe normy żywienia świń oraz drobiu zostały w ostatnim czasie zaktualizowane. Przypomnijmy, że w  2020 r. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN wydał nowe „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmową pasz dla świń. Wydanie III uzupełnione z oprogramowaniem”. Jest to monografia pod redakcją Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała.

Nowością zaktualizowanego wydania są dane dotyczące oceny wartości pokarmowej pasz fermentowanych (poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i sojowej), glonów suszonych i sposobu określania zapotrzebowania świń na aminokwasy. Użytkownicy „Zaleceń…” znajdą w tabelach również dane na temat składu chemicznego pasz objętościowych, nietypowych dla przemysłowego tuczu świń, ale stosowanych w coraz popularniejszej hodowli świń ras zachowawczych oraz ekstensywnym i ekologicznym chowie świń w małych gospodarstwach (czyli jakich?). Do najnowszego wydania „Zaleceń…” dołączono oprogramowanie do bilansowania mieszanek paszowych i dawek pokarmowych dla świń.

Zalecenia żywieniowe dla drobiu – co nowego?

Normy żywienia dla drobiu ukazały się w 2018 r. Te zostały opracowane przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN przy współpracy z Polskim Oddziałem Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej (WPSA) „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmową pasz dla drobiu. Wydanie piąte zmienione i uzupełnione”.

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego, światowej sławy ekspertów w dziedzinie żywienia drobiu. Zalecenia podane w tym opracowaniu obejmują aktualny stan wiedzy na temat zapotrzebowania ptaków na składniki pokarmowe i składu chemicznego materiałów paszowych. Opracowanie uwzględnia również najnowsze zdobycze wiedzy z dziedziny biotechnologii w zakresie produkcji ulepszonych dodatków paszowych takich jak enzymy, probiotyki i prebiotyki.

W nowym wydaniu „Zaleceń…” zapotrzebowanie ptaków jest powiększone o tzw. margines bezpieczeństwa, którego uwzględnianie jest konieczne ze względu na zmienność surowców paszowych, uproszczenie żywienia dużych stad ptaków oraz nie zawsze optymalne warunki środowiska w pomieszczeniach dla drobiu.

Oba opracowania są cennym źródłem wiedzy dla hodowców, producentów i doradców żywieniowych.