Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie poinformowały również, iż 19 marca 2020 r. zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosław Mozdżeń powziął wiadomość o złożeniu przez wierzyciela Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 21 lutego 2020 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży (na rzecz Cedrob S.A.) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, opisanej w ofercie z dnia 17 lutego 2020 r. złożonej przez Cedrob S.A. i opinii określającej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, które to dokumenty stanowią załączniki do wniosku zarządcy z dnia 19 lutego 2020 r. o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2020.

Wnioskodawca zawnioskował o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na warunkach określonych w ww. ofercie Cedrob S.A. i wniosku zarządcy o którym mowa powyżej, tj. za cenę w wysokości 100 mln zł.

Więcej na ten temat na www.portalspożywczy.pl