Każdy inwestor, który będzie chciał wybudować np. dom i zdobyć pozwolenie na budowę, będzie musiał przeprowadzić tę inwestycję według nowych, bardziej restrykcyjnych wymagań zawartych w Warunkach Technicznych (WT 2021), a obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Czy te same zasady obejmą projekty budynków inwentarskich i hodowlanych, które powstają po 1 stycznia 2021 r.? Jeżeli tak, to jakie wymagania są stawiane budynkom inwentarskim i gospodarczym od 1 stycznia 2021 r.?

Nowo budowane budynki w rolnictwie objęte WT 2021

Jak podkreśla Tomasz Kwiatkowski, doradca techniczny z Rockwool Polska, Warunki Techniczne stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków, a także budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków m.in. gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych.

– Dlatego również dla tych obiektów wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody nie może przekraczać EPH+W < 70 [kWh/(m2⋅rok)]. Należy również ograniczyć straty ciepła przez zewnętrzną obudowę budynku ogrzewanego o temperaturze min. 160C poprzez zaostrzenie cząstkowych wartości współczynników przenikania ciepła ścian Uc < 0,20 [W/(m2⋅K)], dachów Uc < 0,15 [W/(m2⋅K)]. W zakresie stolarki wartości te wynoszą dla okien U < 0,9 [W/(m2⋅K)], okien połaciowych U < 1,1 [W/m2⋅K], drzwi zewnętrznych U < 1,3 [W/m2⋅K] – podkreśla ekspert z Rockwool Polska.

Nowe przepisy dotyczą wyłącznie nowo budowanych obiektów, których właściciele uzyskali pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2021 r.

– Stopniowe zaostrzenie wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w budownictwie zostało wprowadzone do Warunków Technicznych w 2013 r. Jest to ograniczenie wartości wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia – wyjaśnia Tomasz
Kwiatkowski, doradca techniczny Rockwool Polska, i dodaje: – Ostatnie już zmiany wartości współczynników przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów, stropodachów podłóg na gruncie oraz okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 r. Każda z poprzednich zmian przepisów, przypadających na początek lat 2014 i 2017, przynosiła stopniowe podnoszenie wymagań w odniesieniu do maksymalnego współczynnika przenikania ciepła UMAX dla konstrukcji zewnętrznych budynków – ścian, dachów, stropów i stropodachów.

Z kolei Adam Buszko, szef wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych w Paroc Polska, zauważa, że dział III, rozdział 11. rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, podaje szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich. W myśl obowiązujących przepisów, pomieszczenie przeznaczone dla inwentarza żywego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z zasad racjonalnego utrzymywania zwierząt oraz odpowiednich warunków pracy obsługi. Co to oznacza w praktyce dla inwestorów chcących budować budynki inwentarskie po 2020 r.?

– Wymagania izolacyjności przegród odnoszą się do konkretnych warunków termicznych wewnątrz pomieszczeń. A ponieważ wymagania mikroklimatyczne wnętrz są mocno zróżnicowane, w zależności od gatunku utrzymywanych zwierząt czy nawet samej technologii chowu, do tematu należy podchodzić w sposób mocno indywidualny – podkreśla Adam Buszko, ekspert z Paroc Polska, i dodaje: – Przykładowo, o ile standardy unijne w przypadku obór dopuszczają współczynniki przenikania ciepła U przegród w przedziale 1,0-3,0 W/m²K, a nawet wyżej, to wymagania drobiu czy świń są znacznie wyższe niż w przypadku bydła.

Przyjmuje się, że optymalna temperatura pomieszczeń hodowlanych dla brojlerów i trzody chlewnej jest wyższa niż 16οC.

– W myśl nowych przepisów ściany zewnętrzne i dachy będą musiały wykazać niższy współczynnik przenikania ciepła U, niż było do tej pory – odpowiednio 0,20 oraz 0,15 W/m²K. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania grubszej warstwy izolacji. W tym celu szczególnie warto zastosować wełnę kamienną – materiał, który oprócz tego, że przepuszcza parę wodną, zapewniając zdrowy mikroklimat wnętrz, posiada najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1, dzięki czemu znacząco zwiększa szanse przeżycia zwierząt w przypadku pożaru – podsumowuje Adam Buszko z Paroc Polska.

Jak inaczej obniżyć zużycie energii w budynku?

Jak widzimy, nowe wymagania zawarte w WT 2021 obowiązują wszystkie nowo budowane budynki (dokładniej od 1 stycznia 2021 r.), także te inwentarskie czy hodowlane. Jednak, jak wskazują eksperci, niektóre już wybudowane obiekty rolnicze w 2020 r. spełniają wyżej wymienione przepisy, a nawet przewyższają standardy dotyczące współczynnika przenikania ciepła przegród (dach, ściana, stolarka i podłoga na gruncie). Zależy to więc od przeznaczenia takiego budynku. 

Warto mieć jeszcze na uwadze, że obniżenie wskaźnika EP, tak aby zapotrzebowanie budynków na energię odnawialną nie przekroczyło 70 kWh/m2rok, nie musi się wiązać tylko i wyłącznie ze zwiększaniem grubości materiałów termoizolacyjnych, stosowanych do ocieplenia ścian, dachów czy fundamentów. 

Wartość zapotrzebowania na energię budynku możemy obniżyć, stosując instalacje grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła czy kolektory słoneczne, a nawet i kotły kondensacyjne gazowe, które zmniejszą zużycie energii niezbędnej do np. ogrzania czy oświetlenia nowo budowanego budynku inwentarskiego lub produkcyjnego.