– Bardzo źle odbierają [młodzi rolnicy – przyp. red] nowelizację całej ustawy, ale przede wszystkim całej "piątki Kaczyńskiego". Podstawą funkcjonowania rolnictwa jest stabilność i pewność, że warunki na jakich rolnik rozpoczyna swoją działalność nie ulegną zmianie, a tymi propozycjami PiS niszczy perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa, niszczy polską hodowlę i niszczy jakąkolwiek gwarancję pewnego bytu w przyszłości – mówił Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, pytany o stosunek młodych rolników do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Nasz rozmówca zaznaczył, że w tzw. piątce Kaczyńskiego jest wiele szkodliwych zapisów, m.in. „wpuszczanie do gospodarstw osób bez przygotowania, bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności tylko dlatego, że w ramach swoich organizacji pozarządowych deklarują taką wolę” oraz niszczenie świetnie prosperujących rynków rolnych – wołowiny i drobiu.

– Ta ustawa dla młodych rolników to brak perspektyw i brak chęci przejmowania w przyszłości gospodarstw. Jest zła i rolnicy muszą się zjednoczyć, obudzić się, aby nie dopuścić do jej wprowadzenia – mówił Nowak.

Pytany o postrzeganie przez młodzież wiejską obecnej sytuacji odpowiedział zdecydowanie.

– Sytuacja o tej pory była względnie stabilna, trudna, ale stabilna. Teraz robi się katastrofalna. Młody rolnik, aby rozwijać swoje gospodarstwo musi się zapożyczyć, wziąć kredyty, często musi zastawić wszystko co ma, a dzisiejsze propozycje ustawowe niszczą możliwość rozwoju. Jeżeli patrzymy na niszczenie produkcji wołowiny, na niszczenie rynku drobiu, które okazały się bardzo dobrymi znakami eksportowymi Polski, jeżeli już słyszymy o potencjalnym zakazie chowu kur niosek w klatkach, jeżeli słyszymy o kolejnych chorych wizjach i postulatach to nie ma mowy o stabilności i gotowości młodych rolników do przejmowania [gospodarstw – przy. red.]. Jeśli dziś jest taka sytuacja to jaką mają gwarancję, że za rok czy dwa nie zajdą jeszcze surowsze zmiany, więc tutaj trzeba powiedzieć rolnikom wprost, obudźcie się, z obietnic przedwyborczych nic nie zostało, okazały się tylko pustymi hasłami. Dziś PiS pokazał swoje prawdziwe oblicze, obudźcie się, żeby walczyć o swój byt, bo od dzisiejszych decyzji zależy przyszłość rolników, przyszłość kolejnych pokoleń na polskiej wsi – podkreślił Nowak.

Zapowiedział również, że młodzi rolnicy będą protestować do skutku oraz apelować od prezydenta Dudy o zawetowanie „tej chorej ustawy”.

– Jeśli chcemy faktycznie działać dla dobra zwierząt to czyńmy to wspólnie, razem ze środowiskami rolników, organizacjami, wyspecjalizowanymi służbami. Rozmawiajmy merytorycznie, a nie pod osłoną nocy, żeby wprowadzać tak surowe zapisy, które nie chronią zwierząt, ale niszczą polskie rolnictwo – zaznaczył Nowak.