.

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora biomasy energetycznej, który pozwoli na oszacowanie: Wartości energetycznej z biomasy pozyskanej z plantacji, Masy suchej oraz Zysku (w PLN) wedle obowiązujących cen rynkowych. Kalkulator, jako uzupełnienie do Map Biomasy dostarczanej przez Serwis SERENE stanowi doskonałe narzędzie do zarządzania plantacją upraw energetycznych.

Zapraszamy do darmowego monitoringu plantacji roślin energetycznych w 2016 r.