PARTNERZY PORTALU
Serwis specjalny

Afrykański pomór świń

Ogniska i przypadki ASF na terenie Polski

Dane na podst. informacji GIW i KE

Ostatnia aktualizacja mapy 27.03.2023 r.

Co to jest ASF?

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to wirusowa, zakaźna, śmiertelna choroba świń domowych i dzików. W Polsce jest to jedna z chorób zwierząt, którą zwalcza się z urzędu.

Historia Afrykańskiego pomoru świń

Pierwsze doniesienia o występowaniu afrykańskiego pomoru świń pochodzą z początku XX wieku, kiedy to ASF potwierdzono w Kenii. Do końca lat 50. minionego stulecia choroba występowała tylko na kontynencie afrykańskim. W kolejnej dekadzie ogniska pomoru obserwowano między innymi w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. W Polsce afrykański pomór świń obecny jest od lutego 2014 roku, kiedy to na wschodzie kraju potwierdzono ASF u padłego dzika. Po upływie kilku miesięcy choroba wystąpiła u świń domowych.

Czy ASF można się zarazić? Jakie problemy powoduje?

ASF jest chorobą w żaden sposób niegroźną dla zdrowia człowieka, wywiera jednak ogromne znaczenie gospodarcze na krajowe sektory produkcji trzody chlewnej. Wystąpienie w danym kraju ognisk ASF (czy to świń, czy to dzików) automatycznie oznacza utratę wielu rynków eksportowych (jak miało to miejsce choćby w przypadku Polski, Belgii czy Niemiec). W lokalnej skali występowanie ognisk ASF u świń wiąże się z czasową blokadą możliwości obrotu zwierzętami, a także z wprowadzeniem tzw. strefy czerwonej. Dla producentów oznacza to duże trudności ze zbytem zwierząt, a jeżeli nawet udaje się je sprzedać, to zwykle w cenie znacznie poniżej rynkowej. Wystąpienie ogniska ASF w gospodarstwie oznacza bezwzględną likwidację stada, a według ostatnich zmian prawa powiatowi lekarze weterynarii zarządzić mogą również ubój zwierząt znajdujących się w promieniu 1 km od zakażonego stada. Jeżeli gospodarstwo, w którym wystąpiła choroba, spełnia standardy bioasekuracji, to za wybite stado przysługuje odszkodowanie.

Zwalczanie i profilaktyka

Za podstawę profilaktyki ASF uważa się ograniczenie przenoszenia się choroby w populacji dzików (poprzez intensywny odstrzał tych zwierząt). Niezbędna jest również właściwa bioasekuracja gospodarstw trzody chlewnej, co ma za zadanie nie dopuścić do zawleczenia wirusa ASF na teren gospodarstw.