Mała ilość opadów w miesiącach marzec oraz kwiecień, jak również skąpe zapasy wody pozimowej spowodowały, że na wielu stanowiskach nasiona buraków wysiewane były do gleb bardzo przesuszonych. Dotyczy to szczególnie siewów wykonanych w późniejszym terminie.

Liczne spadki nocnych temperatur, nie pozwalały na szybki rozwój roślin. Na skutek lokalnych przymrozków cześć siewek wypadało nawet z obsady. Z kolei te później wschodzące dodatkowo silnie odczuwały stres stosowanych na plantacji herbicydów.

Na szczęście rozwój roślin postępuje sukcesywnie.  Część roślin jest już w fazie 3-4 par liści, natomiast te najpóźniej wschodzące (po majowych opadach) mają dopiero 1 parę liści.

Co słychać na plantacjach buraka cukrowego połozonych w centrum kraju?  

Stan na 20.05.2020r.