Będą 4 t/ha pszenżyta?

W gminie Kramsk zbożowe żniwa trwają w najlepsze. Obserwowana przez nas plantacja pszenżyta jarego nie była prowadzona w technologii intensywnej; inne okoliczne plantacje zbóż jarych na podobnym poziomie agrotechniki plonują na poziomie 3,5-4 t/ha. W przypadku zbóż ozimych plony wahają się w graniach 6-7 t/ha.

Największą bolączką pszenżyta w tym sezonie był niedobór wody w okresie największego na nią zapotrzebowania. W rezultacie zboże słabo się rozkrzewiło, wykształciło krótkie kłosy z niewielką liczbą pięterek. Ostatnie upały (37-38°C) przyczyniły się do strat wody i zniweczyły nadzieje choćby na zadowalającą masę tysiąca ziaren.

Rzepak jary - problemy piętrzą się przed zbiorem

Rzepak jary dojrzewa nierównomiernie i na polu można spotkać zarówno jeszcze zielone rośliny, jak i te, które przybierają już żółtawe zabarwienie, z ciemnobrunatnymi i czarnymi nasionami w łuszczynach, gotowymi do zbioru. Wśród kolejnych czynników, które mogą utrudnić zbiór rzepaku, wymienić można brak skuteczności wykonanego zabiegu herbicydowego. Niezwalczone pozostały niektóre chwasty dwuliścienne - bniec biały i komosa biała. Przerastająca łan dobrze wyrośnięta, zielona komosa może także wpłynąć na wzrost wilgotności nasion rzepaku.

Pogoda, która panowała na tym terenie w ostatnich tygodniach, przyczyniła się do osypania części nasion. Występujące na przemian opady deszczu oraz wysoka temperatura i nasłonecznienie doprowadzają do znacznych wahań wilgotności, a w konsekwencji otwierania łuszczyn.

Kukurydza jeszcze broni się przed upałem

Kukurydza w okresie okołokwitnieniowym wrażliwa jest na ekstremalnie wysokie temperatury, jakie odnotowano w tej lokalizacji w ostatnich dniach. Mogą one doprowadzić do problemów z zapłodnieniem i w efekcie wykształcania np. kolb skróconych lub wybrakowanych. Może również dojść do poparzeń słonecznych liści - wówczas przybierają one wygląd "tłustych", mocno połyskliwych. Upał przyczynia się zwykle do deficytów wody i na części okolicznych plantacji widać silną reakcję kukurydzy na takie warunki. Liście zwijają się i nabierają niebieskawo-szarego zabarwienia. Na lustrowanej przez nas plantacji rośliny jeszcze się "bronią" przed uschnięciem. Może to wynikać z faktu, iż w uprawie bezorkowej zapasy wody dostępnej dla roślin są większe.

Więcej zobaczycie w relacji wideo: