• Pszenżyto ozime uprawiano w systemie uprawy zerowej przy standardowym programie ochrony.
  • Plon pszenżyta wyniósł średnio 6 t/ha.
  • Obniżka plonu została prawdopodobnie spowodowana niekorzystnymi warunkami glebowymi oraz niesprzyjającym przebiegiem warunków atmosferycznych.

To nie będzie rok rekordowych plonów

W gminie Kramsk (powiat koniński, województwo wielkopolskie) zbiory zbóż już na półmetku. Niestety dotychczasowe doniesienia o plonach nie zachwycają, w wielu przypadkach nie przekraczają one 3,5 t/ha. Tegoroczne spadki plonów są wypadkową niesprzyjających warunków glebowych oraz atmosferycznych. Przebieg pogody w mijającym sezonie wegetacyjnym nie należał bowiem do sprzyjających rozwojowi roślin. Niskie temperatury wczesną wiosną negatywnie wpłynęły na pobieranie składników pokarmowych z gleby. Susza i upały przypadły na newralgiczny okres rozwoju pszenżyta, jakim jest czas nalewania ziarna. Z kolei ulewy w ostatnich tygodniach przed żniwami stworzyły zagrożenie dla jakości ziarna. Ważnym czynnikiem ograniczającym plony roślin uprawnych w gminie Kramsk jest słabość tutejszych gleb, które należą głównie do V klasy bonitacyjnej.

Agrotechnika pszenżyta

W gospodarstwie, które odwiedzaliśmy wspólnie w ramach naszych "Dni Pola", od 12 lat nie używa się pługa. W zależności od pola rola uprawiana jest w systemie uprawy bezorkowej całopowierzchniowej bądź zerowej. Przedplonem dla pszenżyta był rzepak jary. Po zbiorze rzepaku pszenżyto zasiano prosto w ściernisko, bez uprzedniej uprawy roli. Oprócz przedsiewnego nawożenia NPK w łanie pszenżyta dwukrotnie zastosowano pogłówne nawożenie azotem i trzykrotnie wykonano zabieg dokarmiania dolistnego. Program ochrony zboża ograniczył się do dwóch zabiegów fungicydowych, jednego herbicydowego i jednego insektycydowego.

Zapowiadało się dobrze, ale...

Pomimo średnio intensywnej technologii produkcji pszenżyto na początku wegetacji dobrze rokowało. Presja agrofagów była stosunkowo niewielka, zdrowotność łanu była zadowalająca. Potencjał plonowania został jednak ograniczony przez wcześniej wspomniane niekorzystne warunki glebowe oraz atmosferyczne. Dużym problemem w obserwowanym gospodarstwie jest nieodpowiedni odczyn gleb, mimo iż w ostatnich latach regularnie wykonywano wapnowanie. Wynik okazał się "średni": 6 t/ha (wilgotność ok. 13-14%).

By uzyskać więcej informacji zapraszamy do obejrzenia relacji wideo ze żniw pszenżyta: