Skrzypionki i mączniak prawdziwy w natarciu

Jeżeli w uprawie zbóż można być czegoś pewnym - jest to występowanie mączniaka prawdziwego i skrzypionek zbożowych. Lustracja pszenżyta jarego 1 czerwca 2022 r. ujawniła obecność właśnie tych dwóch agrofagów. Na liściach zboża żerują larwy skrzypionki i widoczne są charakterystyczne podłużne dziury, biegnące wzdłuż nerwów. Na dolnych liściach pojawił się także mączysty nalot, świadczący o występowaniu mączniaka prawdziwego.

Pszenżyto jare nie ucierpiało mocno z powodu ostatnich przymrozków, znacznie silniej odczuło jednak utrzymującą się przed niemal cały maj suszę. Niedostatek opadów w fazie krzewienia zboża doprowadził do redukcji pędów kłosonośnych.

W fazie krzewienia wykonano zabieg odchwaszczania z wykorzystaniem następujących substancji czynnych: MCPA, mekoprop-P, dikamba z dodatkiem pinoksadenu. Obecnie pszenżyto jest na pograniczu faz BBCH 31/32 (faza 1/2 kolanka), a ponieważ nie wykonano jeszcze zabiegu ochrony fungicydowej, wskazana jest jak najszybsza aplikacja fungicydu, który pozwoli na zwalczenie przede wszystkim mączniaka prawdziwego, ale również zapewni ochronę na dalsze etapy rozwoju. Większość środków grzybobójczych można mieszać z insektycydami, dlatego można w nadchodzącym zabiegu uwzględnić także zwalczanie skrzypionek. Warto także zdecydować się na dostarczenie roślinom kompletu makro- i mikroelementów, z naciskiem na azot, którego niedobory objawiają się na starszych liściach.

Rzepak jary "odchorował" przymrozki

Na terenie gminy Kramsk przymrozek w nocy 17/18 maja doprowadził do uszkodzeń liści rzepaku jarego. Efekt niskich temperatur spotęgowany był przez trwającą suszę i wykonany niedługo przed przymrozkiem zabieg odchwaszczania. Na szczęście roślinom udało się zregenerować. Obecnie rzepak jary rozwija pędy boczne i wydłuża pęd główny. Widoczne są także rozwijające się pąki kwiatowe. Takie "zazębianie" faz rozwojowych typowe jest właśnie dla formy jarej rzepaku.

Śladem po przymrozkach pozostały niewielkie podłużne pęknięcia łodyg. Nie są one liczne ani głębokie, jednak mogą zwiększyć podatność roślin na infekcje chorobowe. Póki co zdrowotność roślin jest wysoka. Rzepak jary wymaga jednak dostarczenia makro- i mikroskładników, przede wszystkim boru, siarki i magnezu, których niedobory ujawniły się poprzez delikatne przebarwienia na liściach oraz pęknięcia pod szyjką korzeniową.

Tej wiosny rzepaku jarego wyjątkowo nie zaatakowały pchełki ziemne. W przyrodzie nic jednak nie ginie i na liściach dostrzec można oznaki żerowania bielinkowatych (bielinek rzepnik lub bielinek kapustnik). Chwastami dominującymi na plantacji są: bniec biały, tasznik pospolity, bodziszek polny oraz rdest plamisty, a z jednoliściennych chwastnica jednostronna i włośnica zielona. Większość niepożądanych roślin udało się zwalczyć mieszaniną metazachloru i chlopyralidu z dodatkiem graminicydu. Niezwalczony pozostał jednak tasznik.

Niemrawy len

Obecnie len kończy fazę rozwoju liści (BBCH 16-18), ale obsada roślin jest niezadowalająca na skutek problemów na etapie wschodów. Na rośliny niekorzystnie wpłynął przedłużający się okres suszy oraz nieuregulowane warunki powietrzno-wodne stanowiska. Len nie toleruje zaskorupienia gleby, z którym mieliśmy do czynienia po opadach na danym stanowisku. Odzwierciedleniem nieodpowiednich warunków wodno-powietrznych jest także silne zachwaszczenie plantacji skrzypem polnym. W grę wchodzi także możliwe fitotoksyczne oddziaływanie pozostałości herbicydów zastosowanych w przedplonie.