Uprawa roli i nawożenie

Przedplonem dla pszenżyta jarego (odmiana Dublet) była kukurydza na ziarno. Po zbiorze przedplonu resztki pożniwne zostały rozdrobnione mulczerem i pozostawione na powierzchni pola aż do siewu pszenżyta. Ponieważ w odwiedzanym przez naszą redakcję gospodarstwie na większości areału praktykowany jest system uprawy zerowej, stanowiska pod zasiew zboża nie przygotowano poprzez mechaniczną uprawę, lecz siewnikiem do siewu bezpośredniego wysiano ziarno wprost w warstwę mulczu kukurydzianego. Termin siewu zboża przypadł na koniec pierwszego tygodnia kwietnia. 

Doglebowo zastosowano ok. 55 kg/ha fosforu i 105 kg/ha potasu oraz 110 kg/ha azotu, dodatkowo dolistnie w fazie strzelania w źdźbło zaaplikowano makro- i mikroelementy.

Ochrona plantacji

Na wczesnych etapach rozwoju pszenżyta wykonano eksperymentalny zabieg odchwaszczania mechanicznego motyką obrotową, który rzeczywiście pozwolił pozbyć się młodych siewek chwastów, a jednocześnie nie uszkodził samego pszenżyta. Lepiej i silniej rozwinięte chwasty wymagały jednak zwalczania chemicznego. Ochrona fungicydowa oraz insektycydowa była utrzymana w ekonomicznym wariancie. W zakresie ochrony fungicydowej ograniczono się do jednego zabiegu w fazie BBCH 31, którego głównym celem było ograniczenie presji mączniaka prawdziwego. W okresie kłoszenia i kwitnienia pszenżyta, kiedy po długiej przerwie nastąpiły opady deszczu, na pszenżycie ujawniły się objawy septorioz zarówno na liściach, jak i później także na kłosie, oraz rdzy brunatnej. W fazie strzelania w źdźbło zastosowano insektycyd, którym zwalczano larwy skrzypionki zbożowej. Na kłosach żerowały pluskwiaki, głównie lednica zbożowa, ale liczebność szkodników nie była na tyle duża, by decydować się na dodatkowy zabieg.

Jakie plony?

Plon ziarna wyniósł 4 t/ha, co nie zaskakuje, gdyż plantacja nie rokowała na wysoki wynik. Wpłynęły na to różne czynniki. Po pierwsze - zarówno nawożenie, jak i ochrona plantacji ze względu na wysokie ceny środków produkcji były ograniczone. Kontrowersyjny może się wydawać sposób uprawy roli, czyli uprawa zerowa, wschody roślin były jednak niezakłócone i równomierne. Jednocześnie ograniczenie mechanicznej uprawy i obecność mulczu w znacznym stopniu ochroniły glebę przed nadmiernymi stratami wody. Na samym początku zbożu zaszkodziło opóźnienie siewu, co wpływa negatywnie na rozwój systemu korzeniowego i skraca okres rozwoju wegetatywnego roślin.

Plon jednak "ukradła" przede wszystkim drastyczna susza w najbardziej kluczowym okresie krzewienia i strzelania w źdźbło. W efekcie pszenżyto wykształciło w większości zaledwie po 2 rozkrzewienia, a w późniejszej fazie była widoczna także redukcja pięterek w kłosie. Należy również zwrócić uwagę na stanowisko, na którym uprawiano pszenżyto - gleba klasy V, lekka, przepuszczalna, o naturalnie niskiej zasobności i niskim odczynie.

Więcej informacji znajdziecie w poniższym wideo: