Kontynuując swoją wizytę na Podlasiu w ramach „Dni Pola z Farmerem - 2021” ponownie zlustrowaliśmy plantację pszenżyta ozimego na terenie gminy Platerów. Zboże to wyjątkowo dobrze zaadaptowało się w regionie. Świetnie sobie radzi na nie najlepszych podlaskich glebach, na których uprawa pszenicy ozimej bywa zawodna, a plonuje zdecydowanie wyżej od bardzo popularnego żyta.

Przedżniwny monitoring plantacji to podsumowanie wielomiesięcznej pracy. Stan roślin w tym momencie daje odpowiedź na wiele pytań związanych z prawidłowością prowadzeniem łanu, a dotyczących chociażby jak chociażby zwalczania chwastów, chorób i szkodników, czy odżywiania mineralnego roślin. Jak to wygląda w tym konkretnym gospodarstwie? O tym w zamieszczonym poniżej filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.