• Na słabszych stanowiskach można zaobserwować zasychanie liści zbóż.
  • Rzepak jary w okresie kwitnienia jest najbardziej wrażliwy na deficyt wody.
  • Na plantacji soi żer rozpoczęły gąsienice rusałki osetnik.
  • Kukurydza pozytywnie zareagowała na dostarczone w zabiegu dokarmiania dolistnego składniki pokarmowe.

Zboża coraz mocniej odczuwają posuchę

Na plantacjach zbóż ozimych ochrona fungicydowa albo już się zakończyła, albo lada moment powinien zostać wykonany zabieg na kłos, bowiem faza kwitnienia zbliża się ku końcowi. W chwili lustracji (18 czerwca) obserwowany łan pszenżyta ozimego nie był również odwiedzany przez szkodniki. Wydawałoby się zatem, że najgorsze już za nami, wtem... Przestało padać.

Bieżący rok pod względem ilości opadów okazał się bardzo nieprzewidywalny. Wczesną wiosną problemem były silne ulewy, w wielu miejscach zboża były podtopione. Początek czerwca przyniósł za to ponad trzydziestostopniowe upały i brak deszczu. Warunki atmosferyczne zaczęły dawać się we znaki zbożom. Szczególnie silną reakcję na posuchę można zaobserwować na słabych, piaszczystych stanowiskach - tam liście usychają w zastraszającym tempie. Na glebach nieco lepszych liście utrzymują jeszcze zieloność, ale zaczęły się zwijać, i - jeżeli w najbliższych dniach nie nastąpią opady deszczu - również będą zamierać.

Niedobór wody w okresie od kłoszenia do dojrzałości mlecznej odbija się negatywnie na masie ziarna z kłosów pędów bocznych (JŚ-S).
Niedobór wody w okresie od kłoszenia do dojrzałości mlecznej odbija się negatywnie na masie ziarna z kłosów pędów bocznych (JŚ-S).

Niedobór wody objawia się już redukcją liczby ziaren. W pierwszej kolejności dotyczy to kłosów pędów bocznych. Jeżeli susza będzie trwać, dojdzie również do obniżenia masy ziarna z kłosów pędów głównych.

Posucha jeszcze silniej wpływa na rozwój zbóż jarych. Okoliczne plantacje np. owsa lub mieszanek zbożowych z owsem, który jest przecież gatunkiem o najwyższych wymaganiach wodnych, są zagrożone sporą obniżką plonu.

Niefortunny czas na kwitnienie rzepaku jarego

Niefortunny, bo susza w tak newralgicznym okresie, jakim jest kwitnienie rzepaku, negatywnie wpływa na plon. Oprócz redukcji łuszczyn i nasion, deficyt wody w tym okresie pogarsza wykorzystywanie składników pokarmowych przez rośliny, może też doprowadzić do obniżenia wydajności fotosyntezy na skutek zasychania liści.

Zarodniki grzyba wywołującego zgniliznę twardzikową osiadają na płatkach kwiatowych, stanowiących później drogę infekcji (JŚ-S).
Zarodniki grzyba wywołującego zgniliznę twardzikową osiadają na płatkach kwiatowych, stanowiących później drogę infekcji (JŚ-S).

Mimo iż w momencie lustracji stan fitosanitarny roślin nie wzbudza zastrzeżeń, to widoczne są opadłe płatki kwiatowe, co jest sygnałem do wykonania tzn. zabiegu na płatek. Zarodniki grzyba Sclerotinia sclerotiorum, wywołującego zgniliznę twardzikową, osiadają na płatkach kwiatowych, które, opadając na liść lub w kąt między liściem a łodygą, doprowadzają do ich zakażenia. Infekcji sprzyja co prawda wilgotna gleba, ale nawet w warunkach deficytu wody nie powinno się rezygnować z ochrony plantacji w tym terminie.

Na kwitnącym rzepaku bytują licznie zarówno owady pożyteczne, jak i te niepożądane (JŚ-S).
Na kwitnącym rzepaku bytują licznie zarówno owady pożyteczne, jak i te niepożądane (JŚ-S).

Kwitnienie to czas, gdy na polu rzepaku obecnych jest mnóstwo przeróżnych owadów. Wśród nich są zarówno te pożyteczne, zapylające, jak i te, które rzepakowi szkodzą. W chwili lustracji na plantacji dostrzec można było nieliczne chrząszcze chowacza podobnika i kilka "niedobitków" słodyszka rzepakowego. Choć rzepak wytwarza już pierwsze łuszczyny, jak na razie nie widać pryszczarka kapustnika.

Soja przerzedzona

Obsada soi została znacznie przerzedzona, najprawdopodobniej na skutek zgorzeli siewek, której objawy pokazywaliśmy podczas jeden z wcześniejszych lustracji.

Te rośliny, którym udało się wzejść, obecnie są w fazie pierwszej pary trójlistków i rozwijają drugą parę.

Na stanowiskach o pH poniżej 6 brodawkowanie soi jest mocno ograniczone pomimo szczepienia nasion przed siewem. Niestety z takimi właśnie warunkami glebowymi mamy w większości do czynienia w okolicach, gdzie prowadzona była lustracja.

Na trójlistkach soi zaobserwować można charakterystyczne uszkodzenia, będące skutkiem żerowania gąsienic rusałki osetnika.

W Polsce jednym z najczęściej spotykanych szkodników soi są gąsienice rusałki osetnika (JŚ-S).
W Polsce jednym z najczęściej spotykanych szkodników soi są gąsienice rusałki osetnika (JŚ-S).

Kukurydza regeneruje się

Podczas zeszłotygodniowej lustracji kukurydzy obserwowaliśmy deformacje liści, wywołane fitotoksycznością. Roślinom na szczęście szybko udało się zregenerować. Obecnie wytworzyły już 8 liści i coraz śmielej wydłużają pęd. Dostarczone w zabiegu dokarmiania dolistnego składniki pokarmowe pozytywnie wpłynęły na kondycję kukurydzy, lecz planując kolejne zabiegi należy zachować szczególną ostrożność. Panujące obecnie warunki pogodowe mogą bowiem przyczynić się do zjawiska szoku termicznego u roślin.

Jedyne widoczne w momencie lustracji uszkodzenia liści kukurydzy są efektem żerowania ploniarki zbożówki. Na terenie właściwie całego kraju szkodnik ten jest niechlubnym "bohaterem sezonu", będąc obecnym na plantacjach już od najwcześniejszych faz rozwojowych. Na próżno jednak szukać zarejestrowanego środka chemicznego do zwalczania ploniarki zbożówki.

Na terenie właściwie całego kraju ploniarka zbożówka jest niechlubnym
Na terenie właściwie całego kraju ploniarka zbożówka jest niechlubnym

Zastosowany poprawkowy zabieg herbicydowy przyniósł oczekiwany efekt i skutecznie ograniczył zachwaszczenie plantacji.

Drugi, powschodowy zabieg chwastobójczy w kukurydzy skutecznie ograniczył zachwaszczenie plantacji (JŚ-S).
Drugi, powschodowy zabieg chwastobójczy w kukurydzy skutecznie ograniczył zachwaszczenie plantacji (JŚ-S).