Dobre i średnie ziemie oraz wczesna wegetacja

Kolejne z plantacji, jakie będziemy kontrolować podczas Dni Pola "Farmera" są zlokalizowane na pograniczu województw dolnośląskiego oraz opolskiego (powiat oleśnicki/namysłowski). Jest to teren typowo rolniczy z dużą liczbą średnich i dużych gospodarstw. Same ziemie są mocno zróżnicowane pod względem klas bonitacyjnych. Z jednej strony w okolicach jest sporo pól ocenianych jako III klasa, z drugiej nie brak też kawałków zaciągniętych do klasy V a nawet VI. Ogólnie rzecz ujmując dominują jednak ziemie średnie i dobre, a klasa IV jest najliczniej reprezentowana jeśli chodzi o skalę bonitacji.

Plantacje w tym regionie są z reguły szybciej gotowe do zbioru niż choćby w północnej czy północno-wschodniej Polsce. Dolny Śląsk i Opolszczyzna charakteryzują się bowiem nieco szybsza wegetacją - podczas obserwacji sytuacji na omawianych stanowiskach będzie to bardzo istotna kwestia.

Rzepaki na końcu kwitnienia. Zboża w fazie flagi

Rzepak ozimy w obserwowanej lokalizacji jest już na końcówce fazy kwitnienia. To odmiana kiłtolerancyjna - LG Anarion. Odmiana ta została wysiana na areale 20 ha (w dniach 25 i 27 sierpnia). 18 hektarów zostało wysiane na stanowisku w pełnej uprawie orkowej, z kolei 2 ha wysiano bezorkowo po uprawie talerzówką.

Pszenica ozima w gospodarstwie wysiewana była w dość szerokim oknie czasowym. Część w III dekadzie września (pszenice po rzepakach), ale są też odmiany które zostały wysiane po kukurydzy na ziarno, w końcówce października. Obecnie pszenice siane w terminie znajdują się w fazie liścia flagowego i za chwile powinien zostać wykonany zabieg T-2. Jednak, tak jak w większości regionów w Polsce, także i tu przed wykonaniem zabiegów ochrony oczekiwane są opady deszczu

Zajrzymy także na plantację pszenżyta ozimego. Będziemy porównywać pszenżyto wysiewane w terminie optymalnym oraz późnym - w końcówce października po kukurydzy ziarnowej. Stanowisko takie samo, ochrona w zasadzie również, zobaczymy więc jaka różnica będzie między nimi.