Skutki suszy na średnich glebach

Obszar typowo rolniczej gminy charakteryzuje się glebami klas bonitacyjnych III-VI, z przewagą klasy IVa i IVb. W okolicy uprawiane są głównie zboża, zwłaszcza pszenica, pszenżyto i jęczmień, ale też rzepaki czy zyskująca w ostatnich latach ogromną popularność kukurydza na ziarno. Miejscowi rolnicy uprawiają również te mniej popularne gatunki, jak słonecznik czy sorgo.

Zasadniczym problemem, z jakim zmagamy się w tym sezonie jest niedobór opadów. Przez cały marzec nie spadła ani kropla deszczu, suma opadów z kwietnia wyniosła 25-30 mm, natomiast na koniec pierwszej dekady maja deszczomierze wskazywały sumę 8-10 mm. Zboża ozime czy rzepaki, uprawiane na cięższych glebach, dobrze zatrzymujących wilgoć, nie odczuły mocno suszy dzięki zapasowi wody po deszczowej zimie. Natomiast zboża uprawiane na lżejszych stanowiskach wyglądały wyraźnie gorzej. Ze względu na przesuszenie powierzchniowej warstwy gleby opóźnione były wschody roślin jarych. W pierwszych dniach kwietnia na najlżejszych glebach piaszczystych, przeznaczonych pod zasiew kukurydzy, spotkaliśmy się ze zjawiskiem wywiewania powierzchniowej warstwy gleby.

Kukurydz odmiany SY Talisman wykształciła 3 liście, fot. Maciej Sacha
Kukurydz odmiany SY Talisman wykształciła 3 liście, fot. Maciej Sacha

Kukurydza, słonecznik i sorgo

W tej lokalizacji w ramach Dni Pola On-Line, relacjonować będziemy stan roślin nieco mniej typowych i oczywistych. Prześledzimy wegetację kukurydzy na ziarno, uprawianej po wieloletniej monokulturze zbożowej. Zajrzymy na plantację słonecznika, który wydaje się być ciekawym i dochodowym uzupełnieniem płodozmianu. Sprawdzimy także, jak rośnie sorgo, uprawiane jako alternatywa dla kukurydzy na kiszonkę.

Obecnie, na przełomie II i III dekady maja, trwa wegetacja kukurydzy i słonecznika. Sorgo zostanie wysiane w ciągu najbliższych dni. Wszystkie rośliny uprawiane są po orce zimowej. Kukurydza uprawiana jest po pszenicy, słonecznik- po pszenżycie i międzyplonie z gorczycy, natomiast sorgo zasiane będzie na stanowisku po wieloletnim pastwisku. Jeśli chodzi o kukurydzę, odmiana SY Talisman znajduje się obecnie w fazie trzeciego liścia, a więc BBCH 13. Z kolei słonecznik odmiany Aluris CLP wykształcił w pełni 4 liście, czyli drugą parę, osiągając tym samym fazę BBCH 14. Nad ranem 18 maja wystąpiły przymrozki, natomiast na roślinach nie są widoczne uszkodzenia.

Słonecznik Aluris CLP ma rozwinięte 2 pary liści, fot. Maciej Sacha
Słonecznik Aluris CLP ma rozwinięte 2 pary liści, fot. Maciej Sacha