- Wyniki badań z IUNG w Puławach pokazują, że w sytuacjach stresowych dla roślin powoduje ich lepszą kondycję. Szczególnie wpływa na wzrost i żywotność systemu korzeniowego. Inspiro Zn, dzięki zawartości cynku w specyficznej i bardzo łatwo przyswajalnej formie, powoduje: stymulację rozwoju systemu korzeniowego roślin, wzrost odporności na czynniki stresowe, wzrost aktywności fotosyntezy, zwiększoną odporność upraw ozimych na wymarzanie. W konsekwencji rośliny lepiej się rozwijają, dając większy plon. Zawarty azot dodatkowo wspomaga działanie plonotwórcze nawozu - podaje firma Helm.

Nawóz zawiera 6,5 proc. azotu w formie amonowej i 6,8 proc. cynku.

Inspiro Zn należy stosować dolistnie, jeden raz w ciągu trwania uprawy. Zalecana dawka to 1 l/ ha. W zbożach ozimych aplikuj się go jesienią od fazy 3 liści lub wiosną do pełni fazy krzewienia. W zbożach jarych: od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia, w uprawach rzepaku ozimego i jarego w fazie 3-6 liści, rzepak ozimy zaleca się opryskiwać jesienią.

Inspiro Zn stosuje się też w burakach cukrowych (w fazie 3-6 liści właściwych), ziemniakach (od fazy 2-3 liści do początku zawiązywania bulw) i w kukurydzy (w fazie 3-5 liści właściwych).

Producent zaleca oprysk rano lub wieczorem, a w ciągu dnia przy pochmurnej pogodzie, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.