Łączna wartość umów zawartych przez Police z Nitron International Corporation od 24.03.2011 wynosi 87.309 tys. zł.

Wartość umów zawartych przez Police z Nitron International Corporation odpowiednio - jako kupującym na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych oraz jako sprzedającym na dostawę surowców fosforowych - w okresie od 31.10.2011 r. wynosi 87.535 tys. zł.