Jednym z takich cyfrowych narzędzi, proponowanych przez Agencję rolnikom, jest internetowa platforma przeznaczona dla posiadaczy zwierząt gospodarskich - IRZPlus. Specjalna aplikacja umożliwia dokonywanie przez Internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt, np. o ich urodzeniu, kupnie i sprzedaży lub uboju bezpośrednio do Rejestru IRZ prowadzonego przez ARiMR. Jak podkreśliła prezes Agencji, składanie tylko elektronicznych zgłoszeń przez portal IRZPlus zwalnia posiadacza zwierząt z prowadzenia „papierowej” Księgi Rejestracji Zwierząt. Informacje na portalu są uaktualniane co 24 godziny.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prezes Szymańską, liczba użytkowników portalu IRZPlus składających elektroniczne zgłoszenia systematycznie rośnie. Skorzystało z niej już blisko 116 tys. rolników. Za pośrednictwem portalu złożono ponad 3,5 mln dokumentów.

Innym narzędziem proponowanym przez ARiMR jest aplikacja mobilna na smartfony dla rolników, która ułatwia dwukierunkowy kontakt rolnika i Agencji. Za jej pomocą rolnik może przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe. Jak poinformowała prezes Szymańska, używanie aplikacji Mobilna ARiMR nie będzie obowiązkowe.

Jak będzie wyglądało korzystanie z aplikacji? Rolnik będzie się logował do aplikacji Mobilna ARiMR – hasło i login będzie takie samo, jak w przypadku dostępu do aplikacji eWniosekPlus. Wyświetli się lista powiadomień ARiMR (rolnik otrzyma ją tylko i wyłącznie po tym jak wyrazi na to zgodę). Po wejściu w szczegóły konkretnego powiadomienia widoczny stanie się wykaz dokumentów lub działek, które wymagają wyjaśnienia. Zadaniem rolnika będzie wykonanie zdjęć wskazanych w powiadomieniu elementów i wysłanie ich do ARiMR. Co ciekawe, w przypadku dokumentów aplikacja od razu uruchamia aparat w celu wykonania zdjęcia i wysłania go do Agencji. Natomiast gdy sprawa dotyczy działki rolnej, aplikacja pokaże mapkę z pozycją użytkownika i oznaczonym punktem z którego należy wykonać zdjęcie. Dopiero gdy użytkownik zbliży się do tego miejsca, aparat zostanie odblokowany. Tylko zdjęcia wykonane z takiego punktu zostaną zapisane i będzie je można przesłać do ARiMR.

Oczywiście bez odpowiedniego sprzętu, nie ma mowy o rozwoju idei rolnictwa cyfrowego w gospodarstwach rolnych. Podczas swojego wystąpienia w czasie zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Polskiego Kongresu Rolniczego, prezes ARiMR podsumowała również program dot. dofinansowania zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej. Przyjmowanie wniosków od rolników starających się o dofinansowanie zakupu takiego sprzętu zakończono 30 grudnia 2020 r. W biurach powiatowych Agencji zarejestrowano ok. 39 tys. takich wniosków, a łączna kwota dofinansowania wyniesie ok. 58,4 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w woj. mazowieckim (6,23 tys.), lubelskim (5,14 tys.), małopolskim (4,66 tys.) i wielkopolskim (3,79 tys.). Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.