Duże agregaty uprawowo-siewne są dostępne w ofercie producentów nie tylko zagranicznych, ale i krajowych. Proponowane są zestawy zarówno przeznaczone dla tradycyjnych, jak i bezorkowych technologii uprawy. Pod lupę wzięliśmy zestawy o szerokości od 6 m. Jak się okazuje, oferta dużych maszyn jest tak szeroka, że poniżej przedstawiamy tylko część propozycji. O pozostałych maszynach innych producentów napiszemy w kolejnej części artykułu.

Trzy systemy uprawy

Obecnie w rolnictwie można wyróżnić trzy zasadnicze systemy uprawy, do których producenci oferują zestawy uprawowo-siewne. Najbardziej powszechnym jest system tradycyjny (płużny), jednakże na popularności zyskuje także system bezorkowy (bezpłużny) i siew bezpośredni (siew w rolę nieuprawioną). Pomiędzy maszynami stosowanymi w tych trzech systemach istnieją podobieństwa oraz różnice. Podobieństwa konstrukcyjne to przede wszystkim aparaty dozujące nasiona, układy podawania nasion do redlic oraz systemy sterujące. Natomiast różnice dotyczą budowy sekcji uprawowej. W zestawach do uprawy tradycyjnej producenci stosują sekcje z elementami biernymi (brona talerzowa bądź kultywatory z zębami sztywnymi lub sprężynowymi) oraz aktywnymi (najbardziej powszechnym rozwiązaniem są brony wirnikowe). W uprawie uproszczonej stosowane są sekcje talerzowe bądź sztywne zęby, które spulchniają glebę, nie obracając jej. Te mają zastosowanie w uprawie pasowej. Siewniki do siewu bezpośredniego wyróżniają się nie tylko szczególną konstrukcją redlic, ale również i znacznym ich dociskiem. 

Agregaty uprawowo-siewne do siewu uproszczonego i bezpośredniego są głównie domeną producentów zagranicznych. Niemniej takie maszyny można nabyć również u krajowych wytwórców. 

Agregaty Kuhn

Interesującą propozycją firmy Kuhn dla wielkoobszarowych gospodarstw jest uniwersalny agregat uprawowo-siewny o nazwie Espro. Maszyna po raz pierwszy na rynku (w wersji 3 m) pojawiła się w 2015 r. Od tego czasu dostępne są zmodernizowane i szersze wersje tego agregatu (6 i 8 m). Zestaw Espro wykorzystywany jest zarówno w technologii konwencjonalnej, jak również uproszczonej oraz siewie bezpośrednim. 

Sekcję doprawiającą stanowią dwa rzędy talerzy uprawowych, które podcinają ściernisko i mieszają resztki pożniwne z wierzchnią warstwą gleby. Średnica talerzy 460 mm zapewnia dobre przygotowanie gleby do siewu, a ich wklęsły kształt gwarantuje efektywną pracę nawet na ciężkich glebach. Głębokość pracy talerzy jest regulowana za pomocą specjalnej klipsy umieszczonej na siłowniku hydraulicznym. 

Siewniki Espro wyposażono w wał oponowy, umieszczony pośrodku maszyny, w którym każde koło dogniata glebę w 2 rzędach wysiewu. Koła dogniatające są przesunięte względem siebie w kierunku tylnym, dzięki czemu gleba nie jest spychana i nie nawarstwia się przed wałem. W przypadku siewu po orce istnieje możliwość zamontowania za kołami ciągnika dodatkowych kół ugniatających o średnicy 60 lub 70 cm i szerokości 27 lub 30 cm.

W maszynach Espro zastosowano sekcje wysiewające o nazwie CrossFlex, które zapewniają stałą głębokość siewu niezależnie od warunków glebowych i prędkości roboczej. System CrossFlex wykorzystuje redlice dwutalerzowe, których średnica wynosi 350 mm. Nacisk na redlice jest regulowany hydraulicznie i osiąga wartość do 80 kg. Głębokość pracy można zwiększyć nawet do 6 cm.

W siewnikach Espro zastosowano pneumatyczny system wysiewu nasion. Wentylator uzyskuje napęd z układu hydraulicznego ciągnika. Mniejsze wersje tych maszyn są dostępne także w opcji z mechanicznym układem wysiewającym. 

Siewnik Espro jest kompatybilny z systemem ISOBUS. Maszyna może zostać wyposażona w terminal sterujący CCI1200 lub CCI50. Komputer pokładowy współpracuje z radarem, który mierzy rzeczywistą prędkość agregatu. Wersje maszyn oznaczone symbolem RC dysponują dzielonym zbiornikiem wykorzystywanym na nasiona oraz nawozy (bądź nasiona innych gatunków roślin). 

Propozycją firmy Kuhn dla gospodarstw, które planują uprawę w technologiach uproszczonych i bezpośrednich, jest zestaw uprawowo-siewny Aurock z pneumatycznym systemem wysiewu. Maszyna o szerokości 6 m jest dostępna również w wersji RC, czyli z dzielonym zbiornikiem (na nasiona i nawozy) i dwoma aparatami dozującymi, napędzanymi elektrycznie. W przedniej części maszyny producent umieścił poprzeczną ramę, na której zamontowano dwa rzędy talerzy nacinających otwierających bruzdę. Jedną z opcji są faliste talerze o średnicy 460 mm mające zastosowanie na glebach, na których wykonano zabiegi kultywacji (uprawa uproszczona). W drugim wariancie producent oferuje talerze tłoczone o średnicy 430 mm, przeznaczone typowo w technologii uproszczonej oraz z dużą ilością resztek pożniwnych i biomasy. W tym drugim przypadku jest dostępny montowany na przodzie maszyny wał nożowy z dociskiem hydraulicznym, który służy do zgniatania pokrywy roślinnej i przyspieszania rozkładu resztek pożniwnych lub miażdżenia dużych roślin.

Maszyna jest oparta na wale oponowym z kołami o średnicy 900 mm, które są przesunięte względem siebie. Ma to na celu zapobiegać spiętrzaniu gleby w części przedniej maszyny. Na skrajnie zwięzłe gleby producent oferuje jedynie koła nośne wykorzystywane w transporcie. 

Belka wysiewająca z redlicami połączona jest z siewnikiem poprzez przegub ze sterowaniem hydraulicznym. Jest to rozwiązanie konieczne, gdyż elementy tnące (otwierające bruzdę) znajdują się oddzielnie, co oferuje szersze możliwości w zakresie docisku do gleby. Ponadto przegub umożliwia prowadzenie zespołu wysiewającego w linii kroju talerzowego.

W konstrukcji siewnika zastosowano ciężkie redlice talerzowe zamontowane na równoległoboku. Talerz i sekcja wysiewająca tworzą wspólne system swego rodzaju „potrójnego talerza”. Sekcja trójtalerzowa składa się z talerza otwierającego bruzdę oraz dwutalerzowej redlicy siewnej. Podobnie jak maszyny Espro siewnik Aurock jest kompatybilny z ISOBUS. Do tej maszyny są dostępne terminale CCI1200 lub CCI50.

Sky Agriculture dla dużych farm

Sky Agriculture to francuska firma specjalizująca się w produkcji maszyn stosowanych w uprawie uproszczonej. Importerem tych maszyn i wyłącznym ich dystrybutorem na terenie Polski jest firma Soufflet Agro Polska. W swej ofercie francuski producent ma dwie gamy siewników. Jedną z nich są maszyny serii MaxiDrill z pneumatycznym systemem wysiewu dostępne w szerokościach od 4 do 6 m. Największy siewnik (model W6010) wyposażono w zbiornik o pojemności 4100 l, który może być dzielony (na nasiona i nawozy) w jednej z trzech proporcji: 60/40; 45/55 i 95/5. Opcjonalnym wyposażeniem są również dwa zbiorniki PRO, z których można wysiewać dodatkowe produkty mikrogranulowane lub drobne nasiona do mieszanek okrywowych. 

W dolnej części zbiornika znajdują się dwa dozowniki napędzane elektrycznie. W części wysiewającej znajdują się dwie głowice rozdzielające osobno ziarno i granulat. Siewnik Maxi Drill może umieszczać nawóz w bruździe lub wysiewać dwa produkty w tej samej linii siewu.

Pod zbiornikiem siewnika znajduje się sekcja uprawowa, którą tworzą dwa rzędy karbowanych talerzy indywidualnie mocowanych do belki nośnej. Takie rozwiązania ułatwia sekcji uprawowej kopiowanie terenu. Za sekcją talerzy znajduje się wał oponowy konsolidujący uprawioną ziemię. Wał ten jest użytkowany jedynie podczas pracy. Do transportu wykorzystywane są dwa koła o szerokim ogumieniu, które podczas pracy w polu są unoszone. 

Siewnik Sky MaxiDrill może również pracować na glebie, którą zaorano pługiem. Wtedy to producent zaleca mocowanie pod dyszlem zaczepowym siewnika przedniego wału z ogumionymi kołami.

Sekcje wysiewające we francuskim siewniku zamontowano na dwubelkowej platformie, która może być odczepiona od siewnika. Po odczepieniu platformy do siewnika poprzez TUZ będący na jego wyposażeniu można podłączyć siewnik punktowy bądź agregat do siewu w technologii pasowej (Strip-Till). Zbiornik główny służy wówczas jako zasobnik na nawóz. Sekcje indywidualnie umieszczone na belce platformy składają się z karbowanego talerza, przy którym znajduje się skrobak z wylotem nasion. Obok talerza znajduje się wylot ze zbiornika, z którego dostarczany jest mikrogranulat lub nasiona innych roślin. Położenie wylotu jest regulowane, w wyniku czego można regulować głębokość aplikacji drugiego materiału. Podczas pracy maszyny karbowany talerz otwiera bruzdę, skrobak oczyszcza linię siewu, a znajdująca się z tyłu przestawialna rolka ugniatająca zamyka bruzdę.

Każda redlica może pracować z indywidualnym naciskiem na glebę do 120 kg. Z belką nośną jest ona zintegrowana za pomocą resoru piórowego, podobnie jak zęby w kultywatorach sprężynowych. 

Siewnik MaxiDrill jest kompatybilny ze standardem ISOBUS. Producent oferuje urządzenie sterujące o nazwie Quart 800, które obsługuje również funkcję E-Drive pozwalającą otwierać i zamykać poszczególne rzędy z kabiny ciągnika. Może być ona wykorzystana do zakładania ścieżek przejazdowych. 

Inną propozycją dla dużych gospodarstw są siewniki serii EasyDrill. W odróżnieniu od maszyn MaxiDrill zestawy te nie posiadają sekcji uprawowej. Są one dedykowane zwłaszcza do siewu bezpośredniego. Dwie największe maszyny mają szerokość 6 i 8 m, a pojemność zbiorników, które również są dzielone, wynosi 4100 i 5100 l. Siewniki wyposażono w trzy dozowniki napędzane elektrycznie, które mogą dozować: nawóz granulowany, ziarno, mikrogranulaty lub środki przeciwko ślimakom. Maszyny te wyróżnia konstrukcja sekcji wysiewającej. Mianowicie w tym przypadku wykorzystano układ sekcji wysiewającej stosowanej w siewniku do buraków. Redlica jest podparta na kołach kopiujących zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wylot nasion znajduje się przy karbowanym talerzu, który rozcina rowek na nasiona. Tuż za talerzem znajduje się druga redlica, która umieszcza nasiona w sposób rzutowy. Głębokość wysiewu jest ustawiana na przednim kole kopiującym. Siewniki tej serii, podobnie jak modele MaxiDrill, są obsługiwane za pomocą elektronicznego terminala. 

6-metrowy zestaw z Unii 

Do graczy na rynku szerokich zestawów uprawowo-siewnych dołączyła również krajowa Unia. Parę lat temu w ofercie tego producenta znalazły się agregaty Fenix 3000/6 i Fenix 4000/6 Duplo o szerokości roboczej 6 m. Maszyny wyposażono w zbiorniki o pojemności 3000 i 4000 l. W wersji Duplo zbiornik jest dzielony, a maszyna umożliwia także wysiew nawozów. 

Sekcję uprawową stanowią dwa rzędy uzębionych talerzy o średnicy 485 mm, przed którymi znajduje się hydraulicznie sterowana włóka ze sprężystymi łapami zakończonymi wymiennymi końcówkami. Rozstaw pomiędzy rzędami talerzy wynosi aż 82 cm, co ma zapewniać pracę agregatu również w przypadku dużej ilości resztek pożniwnych. Głębokość roboczą talerzy można regulować również w czasie pracy zestawu, wykonując tę czynność z kabiny ciągnika poprzez sterowanie pracą siłowników hydraulicznych. W tym celu producent oferuje komputer pokładowy UTS niemieckiej firmy Müller Elektronik. Za sekcją talerzy uprawowych zamontowany jest wał oponowy o średnicy 800 mm. Wraz z nim podczas siewu pracują także cztery koła o rozmiarze 500/45-22,5 i średnicy 1040 mm, które są wykorzystywane także do transportu maszyny. 

Agregaty uprawowo-siewne Fenix mają 40 redlic dwutalerzowych o średnicy 300 mm zamontowanych w układzie „V”. Za redlicami znajdują się koła kopiująco-dogniatające o średnicy 350 mm i 78 mm. Tak duże koła zapewniają dobre kopiowanie nierówności terenu, dzięki czemu nasiona odkładane są na zadanej głębokości i mają zapewniony optymalny kontakt z glebą. Ostatnim elementem sekcji wysiewającej są sprężynowe zagarniacze wygarniające ziemię z międzyrzędzi i pozostawiające w tym miejscu minizagłębienia, w których może gromadzić się woda niezbędna dla roślin. 

Aparat wysiewający (dwa aparaty w wersji Duplo) ma napęd elektryczny. Sterowanie silnikiem jest skorelowane z radarowym czujnikiem prędkości jazdy zestawu na polu, co uniezależnia siew od poślizgu kół. Napęd elektryczny aparatów wysiewających pozwala również na szybką zmianę dawki wysiewu nasion, co można połączyć z technologiami satelitarnymi (zmienne dawkowanie na podstawie map aplikacji nasion). Do sterowania maszyną producent oferuje terminal UTS (Unia Terminal System). Dostępna w maszynie jest także magistrala ISOBUS, pod którą można podłączyć oddzielny terminal lub urządzenie będące w ciągniku. Dodatkowym rozwiązaniem, które można podpiąć do terminali, jest czujnik przepływu ziarna.

Drugą część artykułu znajdziecie w kolejnym wydaniu miesięcznika „Farmer” 10/2021.