Redlice TwinTeC+ wnoszą kilka istotnych rozwiązań, które korzystnie wpływają na komfort użytkowania agregatu, z którym współpracują. Po pierwsze, zyskujemy możliwość bezstopniowego, hydraulicznego, ustawienia nacisku redlic na glebę w zakresie od 15 do maksymalnie 100 kg. Dzięki temu, można bardzo łatwo dopasować maszynę do indywidualnych warunków glebowych, w których ma pracować. Ponadto, stałe zasilanie z obiegu olejowego umożliwia zachowanie stałej głębokości prowadzenia, również wtedy gdy zmiany konturów są znaczne. Oprócz możliwości regulowania siły nacisku, mamy także możliwość, tym razem mechanicznego, ustawiania głębokości pracy redlic, za pomocą centralnego układu regulacji obsługiwanego wygodnymi pokrętłami. Bez zmian pozostała szerokość robocza, która wynosi 6 m.

Budowa nowych redlic TwinTeC+

 Talerze mają średnicę 380 mm i są prowadzone na ogumionych rolkach kopiująco-zagęszczająca Control+ o średnicy 380 mm, zwiększających precyzję, umieszczonej za redlicą. Dalej mamy ramię redlicy zamontowane bezpośrednio do belki.

 Istnieje możliwość wymiany rolki, w zależności od tego w jakim terenie ma pracować agregat (gleby lekkie, średnie czy ciężkie). Amazone oferuje rolki 50, 65, 80 mm. Dodatkowo, na ramionach kół można zamontować również opcjonalny zagarniacz (drugi rząd), z trójstopniową regulacją intensywności pracy.

Redlice TwinTeC+ a klasyczne redlice RoTeC

 Mimo innowacyjności nowych redlic, Amazone postanowił pozostawić wybór klientom dostosowując Cirrusy 6003-2 i 2C zarówno do nowych, TwinTeC+, jak i obecnie stosowanych redlic RoTeC. Nie zawsze bowiem, dwa talerze będą korzystniejsze od pojedynczego.

 Jednotalerzowy system RoTeC wyraźnie pokazuje swoją przewagę gdy mamy do czynienia z dużą ilością resztek pożniwnych oraz gdy pracujemy na glebach lekkich do wilgotnych ciężkich i kleistych. Ponadto jeden talerz będzie lepszym wyborem przy bardzo ciasto rozstawionych rzędach, gdyż zapewnia dobry przepływ gleby, nawet w mokrych i kleistych warunkach siewu. Dodatkowo oprócz rozstawu 16,6 cm można wybrać także 12,5 cm (tylko RoTeC). Dopuszczalne prędkości pracy z tym systemem to od 8 do 16 km/h.

 Nowe redlice TwinTeC+ wychodzą na prowadzenie w warunkach suchej i bardzo twardej a także zbrylonej gleby. Na polach mozaikowatych, w terenie pagórkowatym a także przy niskiej nośności gleby i braku jej właściwej struktury. Na plus można także zaliczyć większą prędkość pracy wynoszącą od 10 do 20 km/h. Przewagę zestawu dwóch talerzy stanowi również rolka kopiująco-zagęszczająca w standardzie, a więc doposażenie w zagarniacz rolkowy będzie prostsze. Oczywiście zwykły zagarniacz sprężynowy (III-S) również będzie kompatybilny.

 Nowość Amazone, to kolejny krok w stronę rozbudowy oferty zyskujących na popularności agregatów uprawowo-siewnych.