Dostrzegając wyzwania, przed którymi w obliczu Zielonego Ładu stoi rolnictwo, firmy Agro-Masz i Agrii podjęły się powołania do życia projektu „Agrii i Agro-Masz w uprawie kukurydzy na założeniach Zielonego Ładu”. Ma on polegać na przeprowadzeniu doświadczeń polowych porównujących efektywność produkcji kukurydzy uprawianej w różnych technologiach.

Dostosować się do nowego ładu

Założenia projektu zaprezentowano 28 kwietnia podczas spotkania dla dziennikarzy połączonego z pokazem maszyn uprawowych Agro-Masz, które odbyło się przy siedzibie firmy w Strzelcach Małych k. Radomska. Jak mówił podczas spotkania dr Marek Reich, menedżer działu rozwoju w Agrii Polska, projekt ten jest odpowiedzią na planowane zmiany polityki rolnej Unii Europejskiej. – Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w ubiegłym roku doświadczeń dotyczących uprawy rzepaku w różnych technologiach. W obecnym sezonie badania nad tą uprawą prowadzimy w północnej części kraju, tak aby ocenić skuteczność technologii uprawy w nieco innych warunkach klimatycznych. Natomiast zakres badań rozszerzamy o uprawę kukurydzy – mówił podczas spotkania specjalista.

Badania są prowadzone na wspomnianym stanowisku po rzepaku. Poletka doświadczalne podzielone zostały na trzy sekcje, uprawiane odpowiednio w: technologii strip-till, w uprawie uproszczonej głębokiej oraz w uprawie tradycyjnej. Na wszystkich zastosowano jedną odmianę kukurydzy. W poszczególnych wariantach doświadczenia zastosowano zmienne nawożenie (rzutowe i doglebowe). – Wyniki zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem ekonomicznym. Liczymy, że bardziej precyzyjne nawożenie będzie również bardziej efektywne, co powinno skutkować wyższą opłacalnością produkcji – mówił dr Marek Reich.

Zmodernizowany Salvis

Podczas spotkania zaprezentowano cztery nowe maszyny do uprawy i nawożenia firmy Agro-Masz. Pierwszą z zaprezentowanych maszyn był siewnik do uprawy bezorkowej Salvis 3800 będący zmodernizowaną wersją dobrze znanej rolnikom maszyny Salvis Z i Salvis T. Modernizacja przyniosła przede wszystkim znaczne zwiększenie uniwersalności agregatu. Dzięki zastosowaniu wymiennych przystawek (do siewu punktowego i rzędowego) możemy nim wysiać zarówno kukurydzę czy buraka cukrowego, jak i zboża oraz rzepak. Zmiana przystawek jest niezwykle prosta: montowane są za pośrednictwem czteropunktowego układu zawieszenia, wyposażenie obejmuje również szybkozłącza hydrauliczne. Przezbrojenie agregatu trwa zaledwie ok. 10 min.

W porównaniu z poprzednimi wersjami to nie jedyne zmiany: zmieniono system mocowania zębów, przez co możliwa jest płynna regulacja ich rozstawu, wprowadzono także sprężynowe zabezpieczenie zębów. Ponadto zmieniono system regulacji głębokości wysiewu, a pomiędzy kołami przedniego wału dogniatającego zamontowano czyściki, które chronią felgi przed uszkodzeniem wpadającymi kamieniami.

Na zaprezentowanej maszynie zamontowano również siewnik SP-230 pozwalający na wysiew mikrogranulatów. Jest to zmodernizowana wersja znanego z oferty firmy siewnika SP-200. Podstawowa różnica polega na wykonaniu skrzyni nawozowej z tworzywa sztucznego. Dzięki temu poprawiono jej szczelność, zwiększono także nieco jej pojemność przy zmniejszonej masie. Siewnik SP-230 można stosować też do wysiewu rzepaku. W tej sytuacji zbiorników nawozowo-nasiennych można używać do wysiewu dwóch różnych nawozów w zmiennych dawkach. W nowej wersji siewnika zmieniono także mocowanie przednich talerzy rozcinających, a z tyłu maszyny dobudowano podest techniczny ułatwiający obsługę głowic wysiewających.

Uniwersalny Ikar

Kolejną z zaprezentowanych maszyn był zbiornik Ikar montowany na przednim TUZ ciągnika. Urządzenie to może współpracować między innymi z agregatami podorywkowymi czy bronami talerzowymi wyposażonymi w redlice wysiewające. Służy do siewu nasion zbóż, kukurydzy, a także do doglebowej aplikacji nawozów mineralnych.

Siewnik może być też wyposażony w zespół kół zagęszczających glebę. Urządzenie ma „ściętą” górną krawędź zbiornika, co poprawia widoczność operatora zwłaszcza w przypadku współpracy z mniejszymi ciągnikami. Urządzenie może wysiewać dawki nawozu sięgające 500 kg/ha.

Strix – pielnik międzyrzędowy

Ciekawym urządzeniem zaprezentowanym podczas spotkania był pielnik międzyrzędowy Strix, służący do mechanicznego odchwaszczania roślin uprawianych w szerokich rzędach (głównie kukurydzy). Urządzenie przystosowane jest do jednoczesnej uprawy 4 rzędów kukurydzy. Opcjonalnie pielnik można wyposażyć również w system wysiewu nawozu, który pozwala na precyzyjne dozowanie nawozów oraz ich dobre wymieszanie z glebą, co chroni przed nadmierną emisją związków azotu do atmosfery. Dawka nawozu może być ustalana bezstopniowo. Regulacja odbywa się za pośrednictwem prostej przekładni oraz pokrętła znajdującego się na boku skrzyni nawozowej.

Pielnik wyposażony jest w 5 sekcji roboczych: środkowe mają 5 zębów, skrajna zaś po 3 zęby. Dzięki temu nawet przy delikatnej zmianie kierunku jazdy nie grozi nam uszkodzenie siewek uprawianej rośliny.

Siewnik punktowy Falcon

Ostatnią z zaprezentowanych maszyn był siewnik punktowy Falcon służący głównie do precyzyjnego siewu, ale także słonecznika czy buraków. W zależności od wersji może być wyposażony w 4-8 sekcji wysiewających, a szerokość rzędów może być regulowana w zakresie 45-80 cm. Sekcje wysiewające wyposażone są w redlice dwutalerzowe oraz koła dogniatające z regulowanym dociskiem.

Nad całością pracy urządzenia czuwa komputer, który kontroluje dawkę wysiewu, zlicza powierzchnię zasiewu, monitoruje prace sekcji wysiewających i poziom ziarna w zbiorniku.