Crop Sensor to w bardzo dużym uproszczeniu skaner, umożliwiając określenie indeksów IBI oraz IRMI (odpowiednio: indeksu związanego z biomasą czyli gęstością łanu, oraz indeksu wegetacji czyli mówiącym o tym jak dobrze roślina jest odżywiona).

Umożliwiają to dwie głowice, w każdej z nich znajdują się cztery diody  elektroluminescencyjne pracujące w podczerwieni. Długości fal jakie są wysyłane przez każdą z diod jest znana. Fala po odbiciu się od chlorofilu (gdzie następuje częściowe pochłanianie wiązki) wraca do czujnika, który przekazuje te dane do komputera sterującego, wyposażonego w odpowiedni algorytm.

Właśnie na podstawie pochłaniania wiązki przez rośliny, a także wprowadzonych wcześniej danych (rodzaj uprawy, stadium wzrostu), algorytm dokonuje wyliczenia jaką dawkę nawozu należy podać, aby uzupełnić braki lub w przypadku właściwego stopnia odżywienia aby zaoszczędzić niepotrzebnego przenawożenia.

-Korzyści z zastosowania takiego systemu są widoczne już po pierwszym nawożeniu, bowiem dawki są ustalane z dużą precyzją a co za tym idzie, zużywamy mniej nawozu. Kolejne plusy dostrzeżemy podczas żniw, będzie to przede wszystkim łatwiejszy zbiór gdyż łany będą dojrzewać bardziej równomiernie, to za sprawą wyrównanego bilansu azotowego i eliminacji wylegania.” - mówi Krzysztof Gomolla z Agrocom Polska

Optymalne dawkowanie to nie tylko łatwiejsza praca kombajnem ale także a może przede wszystkim łatwe wykorzystanie potencjału plonowania. Mając informacje o IRMI możemy zaplanować jakich składników odżywczych będziemy potrzebowali, także w późniejszych fazach rozwoju. Natomiast informacja o IBI pomoże nam regulować wielość biomasy już od wczesnych faz rozwoju.

Jeżeli chodzi o wymagania, Crop Sensor nie jest specjalnie problematyczny. Skaner jest montowany na przednim TUZ lub poprzez uniwersalny adapter gdy ciągnik nie jest wyposażony w adapter. Konstrukcja skanera jest wykonana z aluminium, dzięki czemu montażu i demontażu może dokonać jedna osoba (CS jest wyposażony w specjalny wózek do transportu). Za rozkładanie ramion, odpowiadają siłowniki elektryczne, tak więc nie ma potrzeby angażowania hydrauliki.

Cena Crop Sensora, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, jednostką sterującą oraz szkoleniem oscyluje wokół kwoty netto 100 tys. zł.

Zobacz wideo