Prezentując to rozwiązanie na hanowerskiej Agritechnice 2015, przedstawiciele obu firm zapewniali, że dzięki intensywnemu rozgniataniu materiału, przy wykorzystaniu tej metody, wielokrotnie zwiększa się powierzchnia sieczki, co umożliwia znacznie lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania (zmniejsza się jednocześnie zużycie zakiszacza), a przede wszystkim podczas trawienia w żwaczu krowy). Te wszystkie czynniki mają przyczynić się do wzrostu mleczności krów.

Testy przeprowadzone w 2012 r. przez Uniwersytet Wisconsin w USA wykazały, że metoda Shredlage znacznie zwiększa efekt strukturalny kiszonki kukurydzianej w żwaczu krowy, a jednocześnie poprawia dostępność skrobi zawartej we wszystkich częściach rośliny. Dzięki temu codzienna wydajność mleczna w badanych stadach wzrosła nawet o dwa litry na krowę. Przyjazna dla krowich żołądków struktura kiszonki ma dodatkowo poprawiać stan zdrowia zwierząt.

Jeśli chodzi o samą konstrukcję corncrackera Shredlage, to składa się ona z walców z zębami o profilu piły i obwodowym rowku spiralnym. Na jednym walcu umieszczonych jest 110 zębów, natomiast na drugim 145, różnica w liczbie obrotów, wynosząca 50 proc., umożliwia kondycjonowanie odpowiedniej paszy.

Zakres zastosowania obejmuje, zależnie od zawartości suchej masy w roślinie, długości cięcia od 26 do 30 mm. Przy wyższej zawartości suchej masy, długości cięcia mogą spaść do 21 mm.

Walce Shredlage będą dostępne od 2016 roku jako opcja fabryczna dla nowych sieczkarni lub doposażenie używanych sieczkarni Claas Jaguar 870 oraz modeli Jaguar 950-980.