Kombajn zbożowy to dość specyficzna maszyna, która w ciągu stosunkowo krótkiego okresu żniw musi zdążyć zebrać cały plon. Każda dzień przestoju, a nawet kilka godzin, oznacza dla gospodarza duże straty. Straty są tym większe, im większy jest kombajn. Dlatego przed sezonem tak ważne są dokładny przegląd i naprawa wszystkich podzespołów, co do których można mieć podejrzenia. Co ważne, w przypadku kombajnów obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, co oznacza, że jeśli jakaś część budzi zastrzeżenia, to powinno się ją wymienić pomimo tego, że byłaby w stanie jeszcze trochę popracować. Po prostu czas pracy takiej maszyny za dużo kosztuje i nie można go tracić, np. oszczędzając na wymianie części za 1000 zł.
Oczywiście, moment, w którym aktualnie jesteśmy, to czas, kiedy większe remonty powinny być już ukończone, a my chcielibyśmy przypomnieć o nie mniej ważnej bieżącej obsłudze i ustawieniach kombajnu – wielu rolników już rozpoczęło żniwa. Pomagają nam w tym specjaliści z firmy Claas, którzy wiele uwag odnoszą do kombajnów Claas Lexion serii 6000, 7000 i 8000, ale z pewnością są to też aktualne informacje dla użytkowników kombajnów innych serii lub innych marek.

Poziom oleju i płynu chłodniczego

Do codziennych zadań każdego operatora należy sprawdzenie oleju w silniku. Odpowiedni poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy minimum a maksimum, w kierunku górnej części miarki. Kolejnym elementem jest płyn chłodniczy. Z boku zbiornika znajduje się wziernik, w którym widoczny jest płyn lub po prostu trzeba zajrzeć pod korek. Pamiętajmy, aby kontrola odbywała się przy zimnym silniku, co pozwoli zapobiec ewentualnym poparzeniom. Obok silnika znajdziemy również zbiornik na olej hydrauliczny. Podobnie jak w przypadku płynu chłodniczego z boku mamy wziernik, w którym widać minimalny oraz maksymalny poziom. Do wykonania tej czynności należy opuścić heder maksymalnie do dołu – mówi Sebastian Małecki z Claas Polska.

Obsługa chłodnic

W kombajnie znajduje się zazwyczaj kilka chłodnic: płynu chłodzącego silnik, oleju, powietrza doładowującego, klimatyzacji oraz paliwa. Istotne jest, aby zachować te elementy w czystości. Jeżeli są zabrudzone, należy je oczyścić sprężonym powietrzem pod ciśnieniem nieprzekraczającym 5 barów. Zwróćmy także uwagę na siatkę, która znajduje się za chłodnicami – ona również musi być czysta oraz bez uszkodzeń. Uwaga! W przypadku starszych kombajnów warto co kilka lat pokusić się o dokładniejsze czyszczenie. Czasami ilość zanieczyszczeń w chłodnicy jest tak duża, że konieczne jest dokładne umycie (zewnętrzne).

Filtry powietrza

Do obowiązków operatora należy też czyszczenie filtrów powietrza, które należy przeprowadzić sprężonym powietrzem przy niskim ciśnieniu (do 5 barów) od strony wewnętrznej na zewnątrz, nigdy odwrotnie. Oprócz filtrów regularnie oczyszczać należy również inne elementy powierzchni silnika, takie jak: sprężarka klimatyzacji, alternator czy otoczenie tłumika.

Obroty siekacza

– Podczas zabiorów należy też pamiętać o zmianie prędkości obrotowej siekacza słomy. Można to zrobić podczas pracy w rzepaku oraz obowiązkowo w kukurydzy. W kombajnach Lexion można dokonać regulacji z kabiny za pomocą terminala CEBIS, co znacznie ułatwia obsługę i pozwala na szybką reakcję w zależności od warunków zbioru – tłumaczy Sebastian Małecki.

Napięcie pasów i łańcuchów

Podczas kontrolowania kombajnu ważne jest sprawdzenie napięcia pasów lub łańcuchów. Część ma napinacze automatyczne, część wymaga ręcznego ustawienia. W wyposażeniu kombajnu znajduje się kilka rodzajów napinaczy. Pierwszym z nich jest napinacz ze wskaźnikami, które informują, w jaki sposób dany napinacz jest napięty. Jego regulacja odbywa się za pomocą nakrętki umieszczonej z tyłu. Aby bezpiecznie zluzować pas, należy dokręcić nakrętkę do napinacza, co spowoduje poluzowanie się koła pasowego. Umożliwi to bezpieczną zmianę pasa w celu wymiany lub konserwacji. – Prawidłowe napięcie napinacza jest wtedy, gdy dane wskazówki dochodzą do siebie na styk – dodaje ekspert.
Kolejny rodzaj to napinacz z tuleją. Jego prawidłowe ustawienie jest wtedy, gdy mamy przerwę pomiędzy podkładką a tuleją ograniczającą. Nieprawidłowe napięcie prowadzi do przedwczesnego zużycia – niezależnie, czy napinamy łańcuch czy pas klinowy.

Przenośnik pochyły

Jednym z ważniejszych i regulowanych elementów jest przenośnik pochyły. Konieczna jest w nim okresowa regulacja napięcia łańcucha. Odbywa się to poprzez napinacze znajdujące się po lewej i prawej stronie. Aby go przeregulować, należy poluzować nakrętki z jednej i drugiej strony oraz na otworze fasolowym przesunąć jedną bądź drugą, tak aby łańcuch został odpowiednio napięty. Prawidłowe ustawienie jest wtedy, gdy listwa opiera się delikatnie o dno przenośnika.
Przy zbiorze kukurydzy powinniśmy przestawić wysokość łańcucha wyciągającego na pozycję górną. W jaki sposób to zrobić? Należy poluzować śrubę i według wycięcia przestawić ją na pozycję zbioru kukurydzy.

Chwytacz kamieni

Tuż za przenośnikiem pochyłym znajduje się chwytacz kamieni, który powinien być regularnie czyszczony. Proces ten można wykonać za pomocą specjalnej dźwigni, którą pociągamy w dół. W tym momencie chwytacz się otworzy, a kamienie spadną na ziemię. W środku znajdziemy także pręt wygarniający, który ułatwi nam pracę. Przy zbiorze kukurydzy musimy przeregulować otwarcie szczeliny na bębnie separatora poprzez zmianę pozycji dźwigni (Lexion 6000/5000). Aby to zrobić, należy wykręcić śrubę, obrócić zespół, a następnie wkręcić śrubę w ramię po przeciwnej stronie.
Chcąc wykonać jakiekolwiek czynności pod przyrządem żniwnym lub kombajnem, trzeba zabezpieczyć siłowniki od podnoszenia/opuszczenia przyrządu żniwnego zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.

Czyszczenie podsiewacza

Podsiewacz i czyszczenie go to ważne elementy procesu przygotowania maszyny do pracy. Do podsiewacza możemy się łatwo dostać. Odkręcamy trzy śruby, a następnie otwieramy pokrywę i wyciągamy plastikową płytkę, którą należy oczyścić w zależności od warunków. W wypadku wilgotnego materiału czyszczenie powinno się odbywać codziennie, natomiast jeżeli materiał jestsuchy, możemy je wykonywać zgodnie z potrzebami.

Skrzynia biegów oraz punkty smarne

Kolejnym obowiązkiem operatora maszyny jest czyszczenie okolic skrzyni biegów. Możemy to zrobić za pomocą sprężonego powietrza. Na kombajnie mamy też kilka punktów smarnych, które są oznaczone za pomocą naklejek w różnych kolorach. Znajdziemy tam informację, jak często należy te punkty smarować.
Ważne! Pamiętajmy, że w układach z napędem hydrostatycznym w czasie transportu należy unikać hamowania przekładnią – należy do tego używać tylko hamulca.

Moduły elektryczne

W przypadku modułów elektrycznych bardzo ważne jest utrzymanie ich w czystości, ale nie można ich traktować wodą pod wysokim ciśnieniem, np. podczas mycia.
Warto pamiętać też o wyłączaniu prądu przed większymi naprawami. W kombajnach Claas Lexion nad lewym kołem lub gąsienicą znajduje się główny wyłącznik prądu. Po zgaszeniu silnika należy odczekać kilka sekund, aż zgaśnie lampa. Następnie możemy bezpiecznie wyłączyć prąd.

Przyłącza do obsługi

Tuż za skrzynią narzędziową znajdują się przyłącza do obsługi kombajnu, czyli wymiany olejów. Jeżeli chcemy to zrobić, korzystajmy z naklejki, aby wiedzieć, który przewód jest od danego oleju. Aby spuścić olej z maszyny, należy poluzować nakrętkę oraz założyć odpowiedni przewód do zbiornika. Obok filtra oleju hydraulicznego znajduje się złącze do napełnienia układu hydraulicznego. Do tej czynności trzeba użyć specjalnej pompki z przyłączem, przyłączyć się i napełnić.

Komputer pokładowy

Przed każdym wyjazdem w pole warto sprawdzić ustawienia kombajnu. W nowszych maszynach pomagają w tym komputery pokładowe. W kombajnach Claas służy do tego komputer pokładowy CEBIS, który możemy użytkować na kilka sposobów. Jednym z nich jest obsługa za pomocą pokrętła. Przekręcając je, wybieramy odpowiednią funkcję, a następnie interesujące nas ustawienia. Możemy również korzystać z panelu dotykowego zamiast z pokrętła.
– Komputer pokładowy CEBIS ma dwa tryby: tryb do jazdy drogowej, a po odblokowaniu hydrauliki tryb do jazdy polowej. Na ekranie trybu do jazdy drogowej mamy przedstawione parametry silnika, prędkość jazdy, poziom paliwa, poziom płynu chłodzącego oraz poziom AdBlue. Trzy pozostałe okienka możemy dostosować dowolnie do naszych upodobań – mówi Sebastian Małecki.
W trybie jazdy polowej znajdziemy ekran główny z ikoną kombajnu, na którym widać wydajność w tonach na godzinę, obciążenie silnika, straty na rotorach i sitach oraz podstawowe parametry pracy maszyny. Podobne możliwości zapewniają komputery pokładowe stosowane w innych markach.

System CEMOS

Na koniec warto zwrócić uwagę na system wspierający operatora, służący do zoptymalizowania wydajności podczas omłotu. Operator, na podstawie danych podawanych przez maszynę, decyduje o optymalnych ustawieniach. W Claasach jest to system oparty na dialogu – CEMOS Automatic. Aby system działał skutecznie, musi mieć ustawione aktualne warunki na polu. W kilka sekund zbierane parametry dostarczane są przez liczne czujniki i bez strat czasu system odpowiednio dostosowuje ustawienia kombajnu do aktualnych warunków – całkowicie samoczynnie i automatycznie. Operator ma możliwość wyboru jednej z czterech strategii optymalizacji: w bardzo wąskich oknach czasowych wybierze „maksymalną przepustowość”, a przy dobrych warunkach pogodowych zdecyduje się na „minimalne zużycie paliwa” lub „wysoką jakość ziarna”. Czwartym wyborem jest „wyrównanie”, które łączy w sobie trzy poprzednie strategie.
Stosując się do powyższych zasad, w znacznym stopniu ograniczamy ryzyko awarii maszyny, która mogłaby mieć olbrzymie konsekwencje dla naszej pracy. Jeżeli nie czujemy się na siłach i coś jest dla nas niezrozumiałe, zawsze możemy skorzystać z fachowego doradztwa specjalistów najbliższego dealera, którzy pomogą i doradzą w doborze optymalnych ustawień.