• Dlaczego dobór odpowiednich końcówek przy aplikacji RSM jest tak ważny?
  • Podstawowe dysze de RSM są wielootworowe z kierunkiem aplikacji do tyłu.
  • Na potrzeby nawożenia precyzyjnego na rynek wprowadzono rozpylacze, które umożliwiają zwiększenie zakresu dawki na hektar.
  • Rozpylacze wachlarzowe – najdoskonalsza równomierność
    Ten rodzaj rozpylaczy jest bardzo często uznawany przez specjalistów od ochrony roślin za najbardziej dokładny.
  • Na potrzeby nawożenia precyzyjnego na rynek wprowadzono rozpylacze, które umożliwiają zwiększenie zakresu dawki na ha w określonym przedziale ciśnień. Modele Lechler VR mają specyficzną budowę różniącą się od klasycznych rozpylaczy, w których kryzy mają stałą średnicę. 
  • Którą zatem końcówkę wybrać? Prezentujemy dostępne opcje, analizujemy  i opisujemy modele poszczególnych typów końcówek do RSM. 

Podstawowymi dyszami do RSM, znanymi już od wielu lat, są te wielootworowe z kierunkiem aplikacji do tyłu, najczęściej mającymi 3-7 strumieni. W niektórych systemach, gdzie konstrukcja przestrzenna belki opryskiwacza mogłaby powodować pojawienie się tzw. zjawiska samooprysku, stosuje się ten rodzaj końcówek, jednak z tą różnicą, że ciecz aplikowana jest do dołu, ewentualnie z niewielkim kątem odchylenia (przykładowo w końcówkach Lechler jest to 10 stopni). 

Aby końcówki spełniały swoją funkcję bez nanoszenia cieczy na belkę opryskiwacza, istnieje możliwość zastosowania do nich przedłużaczy. Końcówka wielootworowa charakteryzuje się tym, że wewnątrz ma z reguły wymienną kryzę (restryktor) o różnych średnicach otworu. Za pomocą kryzy możliwe jest zwiększanie bądź zmniejszanie przepływu cieczy. Oczywiście, podobnie jak w technice aplikacji pestycydów dawkę precyzujemy, regulując ciśnienie robocze jak w klasycznej procedurze kalibracji. Dzięki temu można dostosować aplikację do zalecanych wydatków RSM, które dla każdej uprawy oraz fazy rozwojowej (z uwzględnieniem także dawek dzielonych) wyglądają inaczej i dostosowane są tak, by płynne roztwory aplikować bezpiecznie – bez ryzyka uszkodzenia roślin. 

Nowym kierunkiem w produkcji końcówek jest zintegrowanie rozpylacza z kryzą, którą co prawda można zdemontować, ale nie ma możliwości wymiany na tę o innej średnicy. Zatem w stosowaniu zróżnicowanych dawek na różnych polach należy zmienić cały rozpylacz, a nie tylko wymieniać kryzy jak w dotychczasowych rozwiązaniach (...).