Korzystanie ze środków ochrony upraw zazwyczaj wymaga zapoznania się z licznymi informacjami w celu wyboru odpowiedniego środka chemicznego i sposobu jego stosowania. Coraz większa złożoność informacji i ustawowych wymogów, które zmuszeni są wziąć pod uwagę, może prowadzić do nieprawidłowego stosowania tych środków lub oprysku niewłaściwego terenu.

Połączenie Connected Crop Protection i systemu zarządzania opryskami to intuicyjne rozwiązanie pomagające użytkownikom podejmować właściwe decyzje dotyczące ukierunkowanego, czasowego i precyzyjnego wykonywania oprysków.

Zintegrowany system wykorzystuje różnorodne technologie pozwalające korzystać z zaleceń i pomocy w zakresie napełniania i wykonywania oprysków oraz automatycznie bierze pod uwagę strefy buforowe. Co więcej, dostarcza użytkownikowi pełną dokumentację.

Dane są przesyłane w uniwersalnym formacie ISO-XML, który jest formatem otwartym pozwalającym na włączanie kolejnych aplikacji do nowego systemu. Stosowany w branży standard zapewnia możliwość integracji rozwiązań dostarczanych przez innych partnerów i systemów wspomagania decyzji, a także wykorzystywania w przyszłości opracowanych przez innych dostawców technologii oprysków.

Jak przekonują producenci systemu, wykorzystuje on po raz pierwszy kompleksowo wszystkie dane, wiedzę i narzędzia, których potrzebuje użytkownik, aby wybrać właściwy sposób ochrony upraw i wprowadzić go w życie zgodnie z krajowymi przepisami prawa.

Rozwiązanie zostało opracowane przez kilka firm: John Deere i BASF, Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion, Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und Programme im Pflanzenschutz (ZEPP), Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) oraz Julius Kühn-Institut (JKI).