Maszyna może produkować pelety bezpośrednio z pokosu na polu. Wyprodukowany pelet w formie granulek może być wykorzystany jako pasza, paliwo w instalacjach grzewczych czy ściółka.

Premos jest wyposażony w podbieracz o szerokości 2,35 m. Następnie słoma jest przenoszona przez wirnik na taśmę, która kieruje rozdrobnioną masę na dwa walce prasujące. Walce mają naprzemiennie rzędy zębów i otworów. Materiał jest przepychany przez matrycę z otworami o średnicy 16 mm w środku walca, a następnie granulki peletu są transportowane do zbiornika.

Zastosowany w maszynie zbiornik ma pojemność 5000 kg. Natomiast jak deklaruje niemiecki producent, wydajność jaką jest w stanie osiągnąć to około 5 ton peletu w ciągu godziny.

Gęstość nasypowa granulatu z prasy Premos 5000 wynosi od 600 do 650 kg / m³ (3 do 4 razy więcej niż bele słomy). Producent szacuje, że 2,5 kg peletu ma wartość energetyczną równą 1 kg oleju opałowego.

Maszyna porusza się jednak na polu z prędkością 1-2 km/h czyli bardzo wolno i wymaga materiału o wilgotności 15-18 proc. a takie warunki dość ciężko jest uzyskać przez dłuższy czas (przynajmniej w naszym klimacie), co może stanowić istotne ograniczenie w jej pracy.

Ponadto do sprawnej obsługi potrzebuje również bardzo dużego ciągnika dysponującego najlepiej mocą około 400 KM.

Firma Krone deklaruje, że jeśli wszystkie testy polowe będą przeprowadzone pomyślnie, to Premos 5000 zostanie wprowadzony do sprzedaży w 2018 roku.

Pokaz pracy maszyny miał miejsce 22 czerwca na Węgrzech.