Dział Patentów John Deere został założony w 1912 r. rozpoczynając ochronę wynalazków, innowacyjnych konstrukcji i znaku towarowego, aby zapobiec kopiowaniu ich przez konkurencję. Rozpowszechnienie marki na Świat w połowie lat 50-tych i globalizacja w minionych dekadach, ochrona technologii John Deere, konstrukcji i znaków towarowych zyskała na znaczeniu jeszcze bardziej i jeszcze ważniejszym elementem modelu biznesowego John Deere.

Eksperci ochrony intelektualnej John Deere pracują dzisiaj w czterech, globalnych oddziałach i pomagają chronić własność intelektualną Deere&Company. Opracowują nowe wnioski patentowe – około 250 wynalazków rocznie. Idąc w ślad za kredo założycieli „jeśli my nie rozwiniemy naszych produktów, zrobi to ktoś inny i utracimy nasze możliwości handlowe”,  John Deere uzyskał pierwszy patent na formę do elementów pługa ze stali odlewanej w 1864 roku.

Jako najważniejszy cel działania firmy, ustalono bezpieczeństwo użytkowników maszyn. Dlatego jednym z patentów, który został udostępniony wszystkim firmom konkurencyjnym, była skonstruowana w 1966 r. przez  Deere&Company pierwsza pochylnia do badania zabezpieczeń operatorów w ciągnikach rolniczych.

Obecnie globalny Dział Usług Ochrony Intelektualnej Deere&Company przygotowuje wnioski patentowe w około 150 krajach na całym świecie. Tylko w 2011 r. w przedsięwzięcia patentowe zainwestowano ponad 1,2 miliarda dolarów.