Kolejną, 15-tą wystawę Agro Show w Bednarach można uznać za udaną. Trudne warunki atmosferyczne utrudniały wystawcom zwożenie sprzętu i aranżację stoisk, ale podczas samej wystawy pogoda dopisała.

W wystawie wzięło udział 761 firm w tym prawie 100 z zagranicy. Sama powierzchnia wystawiennicza zajęła 151 tys. m2. Cały obszar wystawy to ponad 120 ha. Imprezę odwiedziło niemal 150 tys. osób. Zarejestrowanych zostało ponad 400 autokarów.

Pokazy maszyn odbywały się na 10 indywidulanych poletkach pokazowych, które zajęły obszar 48 tys. m2 oraz w ringu gdzie zaprezentowano 32 maszyny w tym 9 nowości.

W piątek 20 września wystawę odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, który wziął udział w podsumowaniu XI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013" oraz w uroczystości wręczania nagród laureatom konkursów organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Imprezie towarzyszyły seminaria tematyczne. Drugiego dnia Wystawy odbyła się uroczystość wręczenia nagród w plebiscytach: „Rolnik Roku 2013" i „Super Sołtys 2013".

Ciekawostką było stworzenie Centrum Nowoczesnego Rolnictwa, w którym zaprezentowano najnowsze rozwiązania techniczne w maszynach rolniczych. Pokazały je firmy: Pellon, Kverneland, JFC Polska, Bauer Group Polska, Sipma, S.C. Tomit Agri Maccine S.R.L. I Kockerling GmbH & Co.KG.