Nowoczesne aplikacje obsługiwane z poziomu szeroko i łatwo dostępnych smartfonów pozwalają na nowoczesne zarządzanie gospodarstwem poprzez łatwe wdrażanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Co jest też ważne, podstawowe – co nie znaczy ubogie – wersje aplikacji w wielu przypadkach są darmowe.

– Zajmuję się wdrażaniem rozwiązań rolnictwa precyzyjnego  w Polsce. Powszechnie wiemy, że trafiają one najlepiej do ludzi młodych, ale tak naprawdę jeśli chcemy być konkurencyjnymi rolnikami, a mówię, że chcemy ponieważ też jestem rolnikiem, to musimy iść z duchem czasu – tak swoją prelekcja rozpoczął Roman Bethelt, regionalny specjalista ds. sprzedaży i rozwoju rynku w firmie 365FarmNet podczas Polskiego Kongresu Rolniczego.

Aplikacja mobilna 365Active do lokalizacji

365FarmNet to oprogramowanie do prowadzenia zautomatyzowanej i kompletnej dokumentacji wszystkich działań w gospodarstwie, co zapewnia przejrzystość procesów pracy i poniesionych kosztów, niezależnie od ilości maszyn czy wielkości firmy. Program pozwala spełnić wymagania i obowiązki, oszczędza pieniądze, a przede wszystkim umożliwia wyjście z biura zostawiając więcej czasu na prawdziwe rolnictwo.

I tak będąc użytkownikiem oprogramowania 365FarmNet można zainstalować sobie aplikację mobilną 365Active pozwalającą na zaawansowane śledzenie maszyn i osób pracujących w gospodarstwie – dane bieżące i historyczne.

Dodatkowo jeśli rolnik chce wiedzieć co dany sprzęt dokładnie i kiedy wykonywał (czas pracy, przejazdy, postoje) to można aplikację rozbudować o ActiveBoxy umieszczane na maszynach. Łączą się one ze smartfonem poprzez Bluetooth i przesyłają informacje o aktualnie wykonywanych czynnościach. Co ważne, wszystko to odbywa się bez instalowania w ciągnikach drogich lokalizatorów, bo ich funkcję przejmuje smartfon.

Aplikacji 365Active zainstalowana w telefonie generuje kompletną informację, którą możemy analizować na różne sposoby w czasie rzeczywistym lub też sporządzać raporty z interesującego nas okresu czasu.

Aplikacja 365Crop z myślą o produkcji roślinnej

Kolejną aplikacją jest 365Crop stworzoną z myślą o produkcji roślinnej. Służy ona do wykonywania dokumentacji, która jest potem wysyłana na platformę 365FarmNet, który wszystkie opisywane aplikacje „spina”. Wszystkie dane przechowywane są „w chmurze”

W miarę możliwości podpowiada ona także wszystkie istotne informacje potrzebne do sporządzenia dokumentacji.

I tak przykładowo w trakcie wykonywania zabiegu orki uruchamiamy aplikację 365Crop, a ona podpowiada na jakim polu jest ona wykonywana, jakim sprzętem, jaka powierzchnia została zaorana, kto ja wykonuje, a nawet dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zabiegu.

Bardzo ważną, wręcz fundamentalną sprawą dla dzisiejszych rolników są kwestie pogodowe. Coraz więcej rolników za pomocą smartfonów sprawdza bowiem prognozy pogody, wszak od tego zależy końcowy i najważniejszy efekt gospodarowania.

Opisywana aplikacja 365Crop umożliwia również przeglądanie prognozy pogody, dostęp do danych historycznych wskazujących np. na przymrozki czy też okresy suszy. Na podstawie tychże danych można wyciągać właściwe wnioski i  podejmować trafne decyzje na przyszłość.

Wszystkie aplikacje mobilne, kwestie związane z dokumentacjami, analizami, ewidencjami, kartotekami pól oraz podstawowa wersja oprogramowania 365FarmNet są dostępne za darmo, a stanowią bardzo przydatne wsparcie w codziennych decyzjach

365FarmNet DataConnect

Jednym z najnowszych rozwiązań 365FarmNet wartym jeszcze wspomnienia jest wielokrotnie nagradzane DataConnect. Jest to wspólna platforma telematyczna służąca do wymiany danych pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów maszyn i gromadzonych później na jednej platformie 365FarmNet.

– Na zakończenie warto odpowiedzieć na postawione pytanie czy gospodarstwo zmieści się w smartfonie? Myślę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie samodzielnie, znając własne realia gospodarowania. Jeśli jednak popróbuje opisywanych rozwiązań, a myślę, że są one tego warte, to wtedy łatwiej będzie stwierdzić czy jest tam coś co szczególnie nas interesującego – podsumował Roman Bethelt.