Jakiś czas temu farmer.pl poruszył temat dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych.

Ale okazuje się, że pojawiły się właśnie pierwsze jaskółki prawdopodobnych zmian w obowiązujących przepisach.

Pismo w tej sprawie otrzymał od PIGIMIUR m.in. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Izba zaprasza Związek do współpracy w temacie zmiany obowiązujących przepisów. Jak zaznaczono, aktualne prawo to "anachronizm, niespotykany w innych krajach UE i zagrażający wręcz bezpieczeństwu na drogach publicznych". 

Izba jest zdania, że maksymalna dopuszczalna prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych powinna sięgać 50 km/h, a nie 30 km/h jak obecnie.

- Organizacje związane z rolnictwem,  w tym nasza Izba, podejmowały działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Wydawałoby się, że nie powinno być z tym problemów, mając na uwadze, że taka zmiana byłaby w interesie zarówno producentów i dystrybutorów ciągników rolniczych, jak i rolników użytkujących ciągniki. Niestety wszystkie podejmowane przez nas działania nie przyniosły rezultatu, z uwagi na zdecydowany sprzeciw Ministerstwa Infrastruktury, w którego obszarze działania znajduje się ta problematyka - podkreślono w piśmie do PZPRZ.

- Mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Infrastruktury uważamy, że tylko wspólnie podjęte działania wszystkich zainteresowanych firm i instytucji mogą doprowadzić do osiągnięcia sukcesu. Uzyskaliśmy już poparcie producentów i dystrybutorów ciągników, a także mamy możliwość uzyskania poparcia przedstawicielstw dyplomatycznych państw, w których zagraniczni producenci mają swoją siedzibę - dodaje Michał Spaczyński, Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający PIGIMIUR.

- Jak najbardziej jesteśmy zainteresowani podjęciem wspólnych działań, mających na celu doprowadzenie do zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych do 50 km/h - poinformował Izbę Stanisław Kacperczyk, Prezes Związku.

- Podobnie jak PIGMIUR, członkowie Związku uważają, że aktualnie dopuszczalna – zgodnie z przepisami prawa - prędkość ciągników rolniczych na drogach jest nieadekwatna w stosunku do rzeczywistości. Z punktu widzenia dzisiejszych technologii szybsza jazda ciągnikami jest z pewnością możliwa. Na przestrzeni lat ciągniki rolnicze przeszły ogromną metamorfozę m.in. w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy operatora. Do tego, obecnie sprzedawane ciągniki rolnicze homologowane są do prędkości 40 lub 50 km/h - dodał.

Dzisiejsza maksymalna dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego (również z przyczepą) wynosi 30 km/h. Według obserwacji PZPRZ, jadące z tą prędkością maszyny niestety w większości przypadków stwarzają zagrożenie na drogach, prowokując kierowców do wyprzedzania w miejscach do tego nieodpowiednich. - W sytuacji, gdy operatorzy ciągników siłą rzeczy w pewnych okolicznościach muszą rozwinąć prędkość większą, niż pozwalają na to przepisy, ryzykują tym samym mandatami od 50 do 100 zł oraz dwoma punktami karnymi - podkreśla Prezes Kacperczyk.

Reasumując, PZPRZ jest za zmianami w obowiązującym w tym zakresie anachronicznym prawie i deklaruje gotowość do współpracy, które skutkiem będzie zwiększenie dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych.