AGCO przeznacza wspomnianą darowiznę 100 000 dolarów, za pośrednictwem swojej fundacji AGCO Agriculture Foundation (AAF), na pomoc humanitarną dla Ukrainy, w tym głównie na pomoc żywnościową dla rodzin dotkniętych działaniami zbrojnymi w Ukrainie i w krajach sąsiednich. Odbędzie się to przy udziale Światowego Programu Żywnościowego USA (World Food Programme USA), który z kolei jest częścią Światowego Programu Żywnościowego ONZ.

– Obserwowanie niszczenia życia i ziemi będące smutnym następstwem kryzysu w Ukrainie jest głęboko niepokojące – powiedział Roger N. Batkin, przewodniczący zarządu AGCO Agriculture Foundation.

– Zrównoważone żywienie świata jest podstawą naszej działalności i jesteśmy bardzo zaniepokojeni zachwianym bezpieczeństwem żywnościowym ludzi dotkniętych wojną w Ukrainie. Dzięki wsparciu naszej społeczności i działalności humanitarnej, przekazujemy natychmiastową darowiznę na rzecz operacji kryzysowej Światowego Programu Żywnościowego ONZ, aby zapewnić pomoc żywnościową rodzinom dotkniętym wojną w Ukrainie – dodał.

Ponadto korporacja AGCO oraz fundacja AAF rozpoczęły kampanię społeczną "ShareTheMeal" („Podziel się posiłkiem”) i wraz ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ planują dodatkowo w ciągu trzech miesięcy rozdać 182 000 posiłków na terenach objętych wojną.

W związku z tym pracownicy AGCO i inni zainteresowani mogą indywidualnie lub grupowo przekazywać datki (za pośrednictwem strony sharethemeal.org) na wsparcie bieżącej pomocy doraźnej i pomocy żywnościowej w Ukrainie. Pięćdziesiąt pięć centów może zapewnić jeden posiłek dziennie.

– Naszym pierwszym priorytetem była ochrona naszych ukraińskich pracowników i ich rodzin. Następnie nasza wspólna troska szybko przeniosła się na działania, które możemy podjąć, aby wesprzeć Ukrainę – powiedziała Ivory Harris, dyrektor ds. zasobów ludzkich w AGCO. – Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Światowy Program Żywnościowy ONZ i zaoferować naszym pracownikom możliwość przyczynienia się do pomocy żywnościowej dla Ukrainy dzięki akcji „ShareTheMeal” – zakończyła.

AGCO skupia takie marki jak m.in. Fendt, Massey Ferguson, Valtra i Fella.