Decydujące znaczenie w przygotowaniu gleby pod rzepak i zboża ozime mają uprawki pożniwne i przedsiewne. Zaniechanie tych pierwszych może okazać się dużym błędem. Uprawa pożniwna jest niezbędna, ponieważ zapobiega utracie wilgoci z gleby, umożliwia kiełkowanie nasion chwastów, przerywa rozwój chorób i szkodników. Uprawa przedsiewna natomiast ma umożliwić prawidłowy wysiew nasion, kiełkowanie i rozwój zasianych roślin. Umiejętnie wykonana uprawa zasadnicza ułatwia wykonanie uprawy przedsiewnej. Warto podkreślić, że zwłaszcza na glebach zwięźlejszych, przy niedoborach opadów w miesiącach letnich, zrobienie orki siewnej pod rzepak lub pszenicę ozimą okazuje się możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wykonano uprawki ścierniska.

Orka siewna
Najlepiej zrobić ją w wąskie skiby na głębokość mniej więcej 20 cm, za pomocą pługu bezzagonowego ze zmienną szerokością orki, w zakresie 30–55 cm na jeden korpus. Pług taki umożliwia nie tylko dostosowanie oporów orki do mocy ciągnika, ale też stosowanie odpowiedniej szerokości skib dla danego rodzaju orki. Dzięki temu podczas orki możemy stosować wąskie skiby, a zapas mocy wykorzystać na pokrycie oporów narzędzia doprawiającego ciągniętego za pługiem. Gleba po orce siewnej jest spulchniona – przyrost objętości dochodzi nawet do 60 proc., co wydłuża czas jej naturalnego osiadania. W wypadku krótkich okresów agrotechnicznych konieczne jest wgłębne ugniecenie i pokruszenie gleby. Można to zrobić już podczas orki za pomocą współpracujących z pługiem narzędzi doprawiających.

Na kruszących się glebach lekkich i średnich wykorzystujemy np. zestaw zgrzebeł, sprężystych włók segmentowych i zestawy wałów strunowych, rurkowych. Dobrym narzędziem doprawiającym będzie zestaw wału Campbell z płozą lub sprężystym zgrzebłem. Lekkie agregaty doprawiające instaluje się na ramie pługa. Dzięki specjalnej konstrukcji można regulować wielkość ich dociążenia.
Na glebach zwięzłych i ilastych zalecany jest zestaw wałów Campbell + Crosskill. Pierścienie typu Campbell wnikają w głąb gleby i zagęszczają ją, a wał Crosskill dodatkowo ugniata i rozbija bryły, wyrównując przy tym pole. Wały zagęszczająco-doprawiajace glebę można instalować także na przednim TUZ ciągnika (wał jest hydraulicznie wychylany w stronę zaoranego pola). Ponadto takie rozwiązanie poprawia rozkład masy na obu osiach ciągnika, ułatwia omijanie przeszkód na polu i manewrowanie na uwrociach. Doprawianie roli podczas orki daje korzyści agrotechniczne i zmniejsza nakłady ponoszone na uprawę gleby. Można to jednak zrobić tylko wtedy, gdy ciągnik ma wystarczający zapas mocy i siłę uciągu, aby pokonać opór stawiany przez narzędzie dodatkowe.

Nasiona zbóż są wysiewane płytko, dlatego powierzchnia pola powinna być dobrze wyrównana i doprawiona na głębokość siewu. Do tego dobrze nadają się bierne agregaty do uprawy przedsiewnej, w których skład wchodzą podstawowe narzędzia robocze, takie jak: 
- brony zębate, redlicowe lub sprężynowe,
- kultywatory o różnym typie i podziałce zębów,
- wały strunowe, pierścieniowe, Crosskill, Cambridge,
- włóki, zgrzebła.

Brony
Przeciąganie wszelkiego rodzaju zębów zagłębionych w glebie powoduje jej pękanie i przemieszczanie w obszarze pracy zęba. Stanowi to podstawę działania biernych narzędzi uprawowych. Powszechnie używanymi narzędziami są brony zębate. Pionowe zęby przymocowane są w ramkach, tzw. polach, a obciążenie stanowi ich masa. Pola bron, dzięki luźnemu zawieszeniu na ramie za pomocą łańcuchów pociągowych i nośnych, mogą dostosowywać się do nierówności terenu. Przeciągane po polu żłobią w glebie rowki, kruszą bryły i wyciągają kłącza chwastów. Gleba przesuwana przed zębami zapełnia napotkane zagłębienia. W ten sposób wyrównywana jest powierzchnia pola. Oprócz pionowych zębów kruszących występują także zęby wygięte, wyciągające rozłogi i tzw. zęby redlicowe (rozpłaszczone), które dobrze kruszą glebę. Wyróżnia się brony lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie w zależności od obciążenia (masy) przypadającej na jeden ząb. W przybliżeniu odpowiada to glebom do jakich są przeznaczone. mają zęby o długości 130–150 mm  o przekroju 14 x 14 mm. Ślady przejścia poszczególnych zębów oddalone są  najczęściej od 3,5–4,5 cm. Głębokość ich pracy wynosi 3–5 cm, a optymalna prędkość robocza 6–7 km/h. Brony te nie rozpylają gleby, są stosowane na glebach lekkich do niszczenia chwastów, bronowania zasiewów i ich pielęgnacji.

Brony z pionowymi z??bami s?? wci???? obecne w wielu gospodarstwach

Autor: B. Kowalski

Opis: Brony z pionowymi zebami sa wciaz obecne w wielu gospodarstwach

Brony lekkie

Brony średnie mają zęby o długości 150–160 mm, o przekroju 16 x 16 mm. Głębokość ich pracy wynosi 4–6 cm, zaś  rozstaw ich śladów mieści się w zakresie 3,5–5 cm. Zęby bron średnich wykonane są też jako zagięte i redlicowe. Kompletuje się z nich pola do upraw płytkich np. pod buraki cukrowe, warzywa. Zęby redlicowe i wygięte używane są w bronach wchodzących w skład agregatów do uprawy przedsiewnej wraz z wałami i płozami. Brony z zębami prostymi stosowane są do bronowania pielęgnacyjnego i posiewnego.

Brony ciężkie charakteryzują się rozstawem śladów zębów od 5–6 cm. Wymiary zęba wynoszą 20 x 20 mm, a długość 200 mm. Brony o zębach prostych mogą być używane do niszczenia chwastów i mieszania nawozów w glebie.

Brony bardzo ciężkie, aktualnie rzadko oferowane, są dobrym narzędziem na ciężkie gleby,  tzw. minutowe, oczywiście w optymalnym stanie do uprawy. Posiadają zęby wykonane z pręta 25 x 25 mm lub 30 x 30 mm o długości 200 mm. Są bardzo wydajne i mało energochłonne. Zęby redlicowe i wygięte wykorzystuje się w bronach wchodzących w skład agregatów do uprawy przedsiewnej wraz z wałami strunowymi i płozami wyrównującymi.

Brony sprężynowe z zębów wygiętych jak ząb kultywatora mają nacisk zbliżony do bron ciężkich, tj. ok. 30 N/ząb. Część robocza wygięta jest jako kątownik, grzbietem skierowana do kierunku jazdy i nachylona do pionu pod kątem 65–70 stopni. Łatwo więc zagłębia się w glebę. Z tego względu pierwszy rząd stanowią zęby płozowe, zagięte do tyłu. Podczas pracy zęby intensywnie drgają (najlepiej przy prędkości powyżej 8 km/h), bardziej kruszą i mieszają niż np. zęby redlicowe. W celu  lepszego pokruszenia gleby stosuje się zęby sprężyste, wykonane ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających dużą trwałość.

Kultywatory
Kultywatory lekkie przeznaczone są do przedsiewnej uprawy gleby. Dla gleb średnich odpowiednie są kultywatory z zębami o przekroju 10 x 32 mm lub 12 x 32 mm. Do pracy w trudniejszych warunkach część sprężynująca wzmocniona jest dodatkową sprężyną z tego samego materiału. Wymienne redliczki mają szerokość 35–40 mm. Zęby intensywnie mieszające glebę posiadają kąt nachylenia redliczek 36–44 stopni. Im większy kąt ustawienia redlicy, tym mniejsze zmiany głębokości wywołuje odchylenie zęba, mniej energicznie spulchniają glebę, chroniąc ją przed przesuszeniem. Zęby o nachyleniu 70–90 stopni należy stosować do płytkiej (5–7 cm) uprawy gleb łatwo zaskorupiających się. Bardziej uniwersalne są zęby o nachyleniu redliczek 55–65 stopni. Zęby łagodnie nachylone dość intensywnie mieszają glebę, zwłaszcza podczas płytkiej pracy na głębokości 6–7 cm.

Bez wału ani rusz
Agregaty bierne do uprawy przedsiewnej często wyposażone są w wały. Te ostatnie, oprócz ostatecznego formowania warstwy siewnej, spełniają jeszcze inne funkcje: stabilizują głębokość uprawy, przenoszą ciężar części spulchniającej i siejącej. Agregaty zawieszane posiadają najczęściej wały strunowe. Łączy się je po dwa, aby uzyskać jak najbardziej zagęszczoną siatkę uderzeń prętów. Dzięki temu podwaja się także nośność, która na glebach pulchnych jest mała i obciążenie wałów może doprowadzić do nadmiernego zagłębiania się. Jako wały przednie, stabilizujące pracę agregatu i obciążenie większymi siłami, stosuje się na glebach zbrylonych  wały z prętów o dużym przekroju (powyżej 12 mm) lub wały z rurek o średnicy powyżej 35 mm. Wały rurowe nierównomiernie zagęszczają glebę i na ogół słabo kruszą. Bardzo korzystne w uprawie przedsiewnej jest działanie segregujące wału, polegające na porywaniu zwartych grudek, które opadają po ułożeniu się części drobnych i zostają na powierzchni. Średnice wałów strunowych utrzymują się w granicach 25–35 cm, a szerokości prętów – 35–50 mm.

Przednie wały prętowe stosowane w agregatach zawieszanych i przyczepianych – kopiują powierzchnię pola i kruszą – znacznie lepiej niż zęby spulchniające. W miejsce klasycznych wałów strunowych wprowadza się nowe typy wałów, na przykład spiralny – w odróżnieniu od strunowego ma tylko jedną strunę zwiniętą jak sprężyna, która kruszy i zagęszcza spulchnioną glebę. Sprężyny mają stożkowaty przekrój i dobrze wyrównują glebę. Taki wał zaleca się stosować na gleby zakamienione. Bardzo dobrze kruszą i zagęszczają gleby suche i zbrylone wały pierścieniowe typu Crosskill i Cambridge. Odmianą tych wałów są wały z pierścieniami palcowymi, które przystosowano do pracy w wilgotnej glebie. Podziałka palców o przekroju klinowym lub kroplowym jest niemal dwukrotnie większa od podziałki płytek Crosskill. Dzięki temu grudy gleby nie uwięzną miedzy palcami. Poziom ugniecionej gleby znajduje się na głębokości 3–5 cm pod powierzchnią roli, zależnie od konstrukcji wału. Wały palcowe są również ciężkie i nie mogą być instalowane w agregatach zawieszanych, ponieważ stanowią najbardziej oddalony element maszyny. Montuje się je przeważnie w agregatach przyczepianych i poprzedza płozą nachyloną pod kątem ostrym.

Bierne zestawy do uprawy przedsiewnej działają na glebę niezbyt intensywnie, gdyż największa prędkość, z jaką uderzają elementy robocze na grudy gleby, to prędkość jazdy, a rozdrabnianie następuje poprzez pękanie calizny. Stwarza to mniejsze niebezpieczeństwo zniszczenia struktury gleby niż przy użyciu aktywnych maszyn uprawowych zarówno w warunkach suchych, jak i wilgotnych. Wiele, zwłaszcza ciężkich gleb, nie da się jednak doprawić biernymi agregatami uprawowymi, wówczas do uprawy należy zastosować bardziej energicznie działające aktywne maszyny uprawowe.

Źródło: Farmer 15/2007