Firma Novag została oficjalnie po raz pierwszy zaprezentowana w Polsce na targach Agro Tech Kielce. Novag to francuski producent maszyn, którego właścicielem jest Ramzi Frikha. Europejska centrala dystrybucji tych maszyn znajduje się z kolei w Niemczech, bo tam właśnie najbardziej przyjęła się ta technologia siewu. Na chwilę obecną, firma Novag sprzedała ponad 100 maszyn.

Dzielony zbiornik umożliwia równoczesny wysiew nasion i nawozu

Zaczepiany siewnik Novag T-Force Plus 650 posiada zbiornik o pojemności 5,4 tys. litrów. W jego wnętrzu zamocowana jest ściana, która dzieli zbiornik na dwie komory. Można ustawić ją tak, aby uzyskać podział 55 do 45 proc. (3 tys. do 2,4 tys. l) lub 33 do 66 proc. (1800 do 3600 l). Na wyposażeniu siewnika znajduje się również dźwig, dzięki któremu można załadować materiał bez użycia ładowarki teleskopowej.

Novag T-Force Plus 650 ma 24 sekcje rozstawione co 25 cm z systemem monitorowania przepływu nasion oraz nawozu. W tym modelu sekcje mogą występować również co 16,67 lub 18,75 cm. Jedna sekcja waży 100 kg, a jej nacisk regulowany siłownikami hydraulicznymi może wynieść nawet do 500 kg i jest to największy docisk oferowany na rynku maszyn w Europie w tego typu siewnikach.

Nasiona oraz nawóz ze zbiornika francuskiego siewnika rozprowadzają napędzane hydraulicznie aparaty wysiewające, a same nasiona i nawóz przenoszone są przez strumień powietrza wytworzony przez wentylator do głowic rozdzielających, a na koniec przewodami są kierowane do sekcji wysiewających. Sekcje zbudowane są z karbowanych talerzy o grubości 5 mm i średnicy 520 mm (opcjonalnie 575 mm), które mają za zadanie rozciąć glebę i resztki pożniwne.

Bruzda w kształcie odwróconej litery „T” zatrzymuje parowanie wody w glebie

Wspomniane talerze mogą się zagłębić do 8 centymetrów. Obok każdego talerza są zamocowane dwa ostrza (skrzydełka). Tworzą one bruzdy poziome w kształcie odwróconej litery „T”. Unikalny system odwróconej litery „T” o nazwie T-Slot Plus jest ulepszonym systemem technologii Cross Lot wywodzącej się z Nowej Zelandii.

W jedną część tak utworzonej bruzdy mogą być aplikowane nasiona, w drugą nawóz na tej samej lub innej głębokości w zależności od długości ostrzy. Ogólnie można dozować do czterech składników do gleby. Zachowanie ok. 5-centymetrowej odległości między  nawozem, a materiałem siewnym daje możliwość aplikacji pełnej dawki nawozu wraz z siewem w jednym przejeździe.

Ponadto każda sekcja ma dwa kółka podporowe ustawione w kształcie litery V, które utrzymują głębokość roboczą oraz zamykają łoże siewne. Rozmiar tych kółek, które są w stanie kopiować niezależnie teren, to 410 mm średnicy i 75 mm szerokości , a opcjonalnie 400 mm średnicy i 115 mm szerokości.

Utworzona przez francuską maszynę, pozioma bruzda na kształt odwróconej litery „T” zatrzymuje parowanie wody w glebie, chroni ją przed wysychaniem oraz erozją, a wszystko to dzięki minimalnej ingerencji w powierzchnię roli. Działanie takie ma ponadto bezpośredni wpływ na ograniczenie chwastów, a co z tym się wiąże, zmniejszenie nakładów na środki chemiczne.

Ponadto nasiona mają możliwie jak najdłuższy i stały dostęp do wody, są rozmieszczane na stałej głębokości dzięki automatycznemu dociskowi redlic IntelliForce. Natomiast w miejscu nacięcia przez talerz, czyli tam gdzie nastąpi kiełkowanie, nasiona mają luźniejszą strefę gleby, co ma wpływ na skuteczność wschodów roślin.

Ponadto siewnik Novag posiada dwa dodatkowe zbiorniki o pojemności po 120 litrów z dozownikami, które można wykorzystać do siewu rzepaku i kukurydzy oraz innych nasion.

Siewnik Novag T-Force Plus 650 korzysta w pełni z zalet rolnictwa precyzyjnego

Siewnik Novag T-Force Plus 650, oprócz 7 calowego ekranu i josticka do obsługi bieżącej siewnika, posiada dodatkowy inteligentny ekran z systemem IntelliRatePlus.

Dzięki niemu można przesłać dane GPS pól i mapy aplikacyjne do monitora, a system IntelliForcePlus analizuje profile odporności gleby co pozwala uzyskać cenne informacje na temat struktury gleby lub istniejących problemów z zagęszczeniem.

Maksymalna prędkość robocza francuskiego siewnika to 12 km/h, a zapotrzebowanie mocy oscyluje w granicach 250 KM. Siewnik  Novag T-Force Plus 650 sprawdzi się  idealnie pod kątem ekoschematów.