Studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są przeznaczone dla nauczycieli kształcenia w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania maszyn i pojazdów rolniczych oraz codziennych użytkowników zawansowanych maszyn, czyli rolników (w tym także tzw. Młodych rolników ubiegających się o dotację 150 tys. zł).

Studia są dualne, realizowane w trybie niestacjonarnym, w układzie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (3 w semestrze) oraz on-line na platformie MS Teams. Słuchacze mogą zapisać się na studia 2-semestralne i realizować tylko Moduł merytoryczny (230 h).

Natomiast dla nauczycieli przygotowano w ofercie 120 h Moduł dydaktyczny. Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. posiadający tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Studia są odpłatne (1950 zł za semestr). Ze względu na przyjęty limit miejsc, o przyjęciu słuchacza na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach KIB UPP (ul. Wojska Polskiego 50), a praktyki w Akademii Classa w Niepruszewie oraz oborach mlecznych Wielkopolski i zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych. Jak zapewniają organizatorzy studiów, wykładowcami są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy z firm zewnętrznych (Agrocom Polska, KST Konsulting, Claas Polska, Lely East, tap, Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne).

Ukończone studia spełniają wymagane przepisami 150 h zajęć związanych z działalnością rolniczą, a zatem wraz z dyplomem ukończenia absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze. Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zrealizowanych przedmiotów. Więcej informacji na stronie internetowej UP w Poznaniu.