W poprzedniej części artykułu sprawdziliśmy ceny usług żniwnych: kombajnu i prasy. Pozostałe usługi z których korzystają rolnicy nie są już tak popularne gdyż większość właścicieli gospodarstw posiada sprzęt do uprawy i nawożenia.

Niemniej jednak ten segment usług rośne. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim duże, wyspecjalizowane maszyny.

Dobrym wyznacznikiem są ceny publikowane przez Polski Związek Pracodawców-Usługodawców Rolnych. Podane poniżej ceny są wartościami brutto.

Prace polowe

 • orka- 290 zł za hektar z paliwem
 • siew zbóż- 160 zł za hektar z paliwem
 • siew kukurydzy lub buraków siewnikiem punktowym- 160 zł za hektar z paliwem

Zbiór zielonek i kukurydzy

 • koszenie kosiarką- 140 zł z paliwem za hektar
 • zbiór zielonek sieczkarnią samojezdną- 225 zł za hektar plus paliwo
 • zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną na kiszonkę- 290 zł za hektar plus paliwo
 • zbiór sianokiszonki przyczepą samozbierającą- 355 zł za godzinę z paliwem
 • prasowanie sianokiszonki wraz z owijaniem- 48 zł za balot 120x150 wraz z paliwem i folią
 • kiszenie w rękawie- 27 zł za tonę wraz z robocizną i paliwem

 Zbiór okopowych

 • zbiór buraków kombajnem samojezdnym wraz z pryzmowaniem- 1050 zł za hektar z paliwem
 • doczyszczanie buraków wraz z załadunkiem- 6 zł za tonę wraz z paliwem

 Inne

 • opryski- 59 zł za hektar z paliwem
 • rozsiew wapna- 32 zł za tonę z paliwem
 • rozrzucanie obornika- 17 zł za tonę z paliwem
 • gniecenie ziarna i zakiszanie w rękawie foliowym- 65 zł za tonę

Na podstawie sondy telefonicznej wśród usługodawców można przyjąć, że podane powyżej ceny są miarodajne i różnią się w zależności od rejonu kraju w granicach +/- 10%. Różnice te wynikają przede wszystkim od tego ilu usługodawców działa na danym terenie i jak duże zamówienie jest wykonywane gdyż przy większym areale można cenę dodatkowo negocjować.