Przy wykorzystaniu oprogramowania opartego na progach szkodliwości ekonomicznej automatycznie podejmowana jest decyzja o wykonaniu punktowego zabiegu w zależności od indywidualnych potrzeb roślin.

Jak to działa?

Podczas każdego przejazdu z wykorzystaniem rozwiązania SmartSprayer całe pole jest fotografowane za pomocą systemu kamer Bosch zainstalowanych na wysięgnikach Amazone. Następnie obrazy są przetwarzane i podejmowane są decyzje dotyczące aplikacji oprysku, który jest przeprowadzany natychmiast, w czasie przejazdu.

Kamera rozróżnia rośliny uprawne i chwasty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Ponadto aktywne oświetlenie w technologii LED zapewnia równie dobre wskaźniki wykrywania chwastów w dzień i w nocy, dzięki czemu ciemność, czy też cień słoneczny nie mają wpływu na działanie systemu.

System Xarvio jest odpowiedzialny za wyliczenie ilości chwastów i podjęcie decyzji o aplikacji herbicydu.  Uwzględniany jest przy tym rodzaj uprawy, termin stosowania a także strategia zwalczania chwastów obrana na danym polu.

Dotychczas znane było rozwiązanie, w którym system czujników wykrywał chwasty w międzyrzędziach odróżniając je od gleby za pomocą koloru. SmartSprayer jest zatem kolejnym etapem rozwoju w dziedzinie indywidualnego zwalczania chwastów.

Znaczne oszczędności

Zdaniem producentów takie rozwiązanie pozwala na potencjalne oszczędności na zużyciu herbicydów wynoszące od 20 do nawet 60 proc. Jest to możliwe dzięki wykonaniu oprysku miejscowego tylko tam, gdzie z wyliczeń oprogramowania wyniknie, iż przekroczony jest próg ekonomicznej szkodliwości występowania chwastów.

Ponadto istnieje możliwość skrócenia czasu pracy i zwiększenie jej wydajności, gdyż napełnienie jednego zbiornika opryskiwacza wystarczy na obrobienie większego areału.