Wymagania w zakresie ochrony roślin stawiane rolnikom i sprzętowi stale rosną. Ważnym punktem jest tu elastyczność wyboru środków ochrony roślin w polu. Z punktu widzenia upraw często konieczne jest reagowanie specyficznymi produktami i środkami jedynie w konkretnych, wydzielonych obszarach. Istnieją też różne obowiązki związane z chronionymi strukturami i wodami powierzchniowymi, które rolnik musi uwzględniać wybierając środki ochrony roślin. 

Budowa systemu

Dzięki DirectInject środki ochrony roślin można dozować (lub nie) podczas zabiegu opryskiwania w zależności od zapotrzebowania. Jak podkreśla producent, szczególną cechą DirectInject w porównaniu z konwencjonalnymi systemami jest szybki czas reakcji w procesie zasilania i kompletna integracja z obiegiem cieczy roboczej oraz systemem obsługi opryskiwacza polowego.

Schemat działania układu Amazone DirectInject, fot. Amazone
Schemat działania układu Amazone DirectInject, fot. Amazone

Dzięki DirectInject można reagować indywidualnie w określonych miejscach na potrzeby uprawianej rośliny, jak również oszczędzić na środkach ochrony roślin i dodatkowych przejazdach opryskiwaczem polowym. To również mniejsza oddziaływanie na środowisko.

 

DirectInject – bez rozcieńczania środka

DirectInject składa się z dodatkowego zbiornika mieszczącego 50 l cieczy z odpowiednią techniką dozowania, umieszczonego z prawej strony maszyny w schowku opryskiwacza UX 01 Super. Dzięki temu zbiornik jest łatwo dostępny i bezpieczny w napełnianiu.

Zbiornik DirectInject ze zintegrowanym sitem dla łatwego i bezpiecznego napełniania, fot. Amazone
Zbiornik DirectInject ze zintegrowanym sitem dla łatwego i bezpiecznego napełniania, fot. Amazone

To co jest niezwykle ciekawe w rozwiązaniu to m.in. to, że DirectInject może pracować z nierozcieńczonym środkiem ochrony roślin. Mieszadło mechaniczne gwarantuje, że środki ochrony roślin mające tendencję do rozwarstwiania się, są utrzymywane w stanie jednorodnym.

Jak podają przedstawiciele firmy Amazone, rolnicy korzystający z DirectInject chwalą go za to, że teraz mogą dużo elastyczniej reagować stosując ochronę roślin na wydzielonych polach i obszarach. Tam, gdzie wcześniej niemożliwa była zróżnicowana i natychmiastowa aplikacja, można zareagować podczas jednego przejazdu roboczego.

System bezpośredniego zasilania DirectInject może być stosowany w jednoosiowych opryskiwaczach UX 01 z seryjną komunikacją ISOBUS oraz systemem indywidualnego przełączania rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect z wysokociśnieniowym systemem cyrkulacji DUS pro.

Belka polowa jest wyposażona w dwa oddzielne przewody, żółty i zielony, które są przełączane zdalnie, fot. Amazone
Belka polowa jest wyposażona w dwa oddzielne przewody, żółty i zielony, które są przełączane zdalnie, fot. Amazone

 Zalety systemu

Wśród najważniejszych zalet systemu, producent wymienia:

·       elastyczne, szybkie i odpowiadające zapotrzebowaniu stosowanie środka ochrony roślin,

·       oszczędność czasu, kosztów pracy, maszyn i środków ochrony roślin,

·       optymalny stan upraw,

·       ochronę środowiska.

System Amazone DirectInject został wyróżniony Złotym Medalem grupy MPT podczas targów Polagra Premiery. Rozwiązanie zostało również docenione w kategorii EcoPrize za pozytywny wpływ na środowisko oraz możliwość wypełniania coraz bardziej rygorystycznych ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin.

Polagra Premiery Poznań 2023. Ze Złotym Medalem dla systemu DirectInjekt Roland Kratz ( po lewej ) i z nagrodą EcoPrize Michał wojciechowski (po prawej), fot.Amazone
Polagra Premiery Poznań 2023. Ze Złotym Medalem dla systemu DirectInjekt Roland Kratz ( po lewej ) i z nagrodą EcoPrize Michał wojciechowski (po prawej), fot.Amazone