Nowy Amazone UF 1002 ma objętość znamionową 1000 l i rzeczywistą 1100 l, natomiast UF 1302 ma nominalną objętość 1300 l i rzeczywistą 1400 l. Oba typy mogą być stosowane ze składanymi poziomo belkami polowymi Q-plus od 12 do 15 m lub składanymi pionowo belkami Super-S1 lub S2 o szerokości roboczej od 15 do 30 m. Jednocześnie dobrze znane typy opryskiwaczy zawieszanych UF 901 i UF 1201 w segmencie średnich cen pozostaną w asortymencie.

Nowe opryskiwacze są wyposażone w specjalnie uformowany zbiornik polietylenowy z zoptymalizowanym środkiem ciężkości. Ze względu na bardzo kompaktowy zbiornik, odległość między punktami połączenia na dźwigniach dolnych a belką polową została zredukowana do minimum.

System szybkiego łączenia umożliwia wygodny i bezpieczny montaż i demontaż pomimo niewielkiej odległości. Przed rozpoczęciem pracy standardowy system podpór postojowych należy odblokować z zewnątrz, a podpory wsuwają się automatycznie do pozycji roboczej pod zbiornikiem. 

Do obsługi obiegu cieczy roboczej opryskiwacza służy centrum obsługowe SmartCenter. Jest ono zabezpieczone przed zabrudzeniem i zachlapaniem uchylną osłoną po lewej stronie maszyny.

Poza centralnym rozmieszczeniem wszystkich istotnych elementów obsługowych znajduje się tu także wydajny 60-litrowy rozwadniacz. Stożkowy kształt i wysoka wydajność zasysania mają zapewnić szybkie icałkowite opróżnianie. Dzięki dyszy mieszającej znajdującej się w otworze odpływowym i wydajnemu przewodowi pierścieniowemu możliwe jest również bezproblemowe rozwadnianie granulatów, takich jak siarczan magnezu.

Podczas zasysania i napełniania ciśnieniowego w rozwadniaczu zawsze dostępna jest czysta woda. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego 7-drożnego zaworu ciśnieniowego możliwe jest również napełnianie zbiornika wody płuczącej podczas napełniania poprzez ssanie. W maszynie nad rozwadniaczem znajduje się pyłoszczelny schowek na osobiste wyposażenie ochronne.

Do obsługi zdalnej oraz do automatyzacji obiegu cieczy dostępny jest opcjonalny pakiet Comfort. Obejmuje on automatyczne zatrzymywanie napełniania z węża ssącego i – opcjonalnie – również napełniania pod ciśnieniem. Podczas oprysku mieszadło samoczynnie reguluje się w zależności od poziomu napełnienia zbiornika.

Aby zapobiec tworzeniu się piany, w miarę zmniejszania się stanu napełnienia, zmniejsza się wydajność mieszadła, aż do jego całkowitego wyłączenia. Pakiet zawiera ponadto automatyczną, dynamiczną regulację mieszadła. Jeżeli wymagana jest duża ilość cieczy na belce polowej, intensywność mieszania zostaje chwilowo obniżona.

Po pracy pakiet Comfort umożliwia w pełni automatyczne mycie, które można obsługiwać zdalnie z kabiny ciągnika. Dodatkowo opryskiwacz UF 02 można wyposażyć w urządzenie do ciągłego mycia wnętrza.

Dla belek polowych dostępne są różne przewody opryskowe z armaturą sekcyjną TG oraz z pojedynczymi lub potrójnymi korpusami rozpylaczy (belki Q-plus, Super-S1 i Super-S2). W belkach polowych Super-S1 i Super-S2 można łączyć włączanie sekcji szerokości z systemem obiegu cieczy DUS.

Do belki polowej Super-S2 i systemu AmaSwitch z potrójnymi lub poczwórnymi korpusami rozpylaczy, firma Amazone oferuje także elektryczne oświetlenie LED każdego rozpylacza oraz standardowy DUS pro. Do poczwórnego korpusu AmaSwitch dostępny jest również zestaw przedłużek do rozstawu rozpylaczy co 25 cm. Zaletą szczególną jest to, że zestaw przedłużek do rozpylaczy o rozstawie 25 cm może zawsze pozostać na maszynie. W przypadku stosowania węży wleczonych można również stosować zestaw przedłużek.

Aby zwiększyć pojemność o 1000 lub 1500 litrów, opryskiwacze UF 1002 i 1302 można używać ze zbiornikiem czołowym FT 1001 lub FT 1502.