Nowy siewnik Amazone Centaya-C Super został wyposażony w dwukomorowy zbiornik i umożliwia obecnie wysiew oprócz rośliny głównej także roślin towarzyszących i wykonywanie podsiewów, co jest bardzo korzystne z punktu widzenia zwalczania chwastów oraz zwiększenia kontroli erozji i bioróżnorodności. Ponadto jednoczesne stosowanie nawozów jest skutecznym rozwiązaniem, które prowadzi do szybkiego rozwoju młodych roślin i wysokich wschodów. Ponadto dzięki zmniejszeniu liczby przejazdów można zaoszczędzić paliwo i czas.

Trzy sposoby podawania nasion

Siewnik Centaya-C Super może być wyposażony w redlicę jednotalerzową RoTeC pro lub redlicę dwutalerzową TwinTeC. Redlica RoTeC pro o średnicy 400 mm umożliwia stosowanie dwóch mediów metodą Single-Shoot. W tym przypadku indywidualnie dozowane media są podawane razem przez ten sam odcinek transportowy do redlicy jednotalerzowej. Na przykład, niewielką ilość nawozu można umieścić bezpośrednio z ziarnem.

Centaya 3000 C Super, fot. Amazone
Centaya 3000 C Super, fot. Amazone

W połączeniu z redlicą dwutalerzową TwinTeC możliwe jest podawanie dwóch różnych nasion lub nasion i nawozu metodą Double-Shoot w dwóch różnych punktach. W procesie tym pierwsze medium jest osadzane w glebie przez redlicę TwinTeC, a drugie medium transportowane jest przez oddzielny odcinek do dodatkowego wylotu na redlicy TwinTeC i umieszczane w glebie przed rolką ograniczającą głębokość. Dzięki temu rozdzielnemu rozmieszczeniu nawóz może być przykładowo używany w bardziej ukierunkowany sposób, aby zapewnić pełne zasilanie rośliny.

Do jednoczesnego siewu poplonów lub nasion drobnych można zastosować Centaya-C Super z siewnikiem do poplonów GreenDrill 200. Dzięki takiej kombinacji trzeci materiał może być rozdzielany przez talerze odbojowe na powierzchni gleby. Nasiona są podawane bezpośrednio ze zbiornika o pojemności 200 litrów do talerzy odbojowych za siewnikiem.

Łatwe napełnianie i szybkie opróżnianie

W sterowanym systemem ISOBUS siewniku Centaya-C Super różne materiały są dozowane oddzielnie i precyzyjnie za pomocą bezstopniowo regulowanych dozowników elektrycznych w dawkach wysiewu od 0,5 do 400 kg/ha. Przy rozstawie rzędów 12,5 i 15 cm Centaya-C Super osiąga prędkość roboczą do 12 km/h.

 Napełnianie jest wygodne dzięki dużemu otworowi zbiornika. Zbiornik ziarna i poszczególne zespoły dozujące są łatwo dostępne z platformy załadowczej. Kalibrację i ustawienia maszyny przeprowadza się w przyjazny dla użytkownika i precyzyjny sposób za pomocą panelu SmartCenter. Na terminalu Amazone ISOBUS AmaTron 4 wyświetlane są normy wysiewu i prędkość obrotowa. Operator może łatwo zmieniać normę wysiewu podczas pracy bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Aby umożliwić szybką wymianę nasion podczas pracy, siewnik można wyposażyć w system szybkiego opróżniania. Opcjonalnie dostępna jest półka do przechowywania dodatkowych worków z nasionami.

Podział zbiornika może być wykonany indywidualnie zgodnie z wymaganiami klienta w stosunku 60:40 lub 70:30.

 System szybkiego łączenia QuickLink

Jak zapewnia producent, siewnik można łatwo i szybko i bez użycia narzędzi połączyć z różnymi maszynami uprawowymi Amazone za pomocą systemu szybkiego łączenia QuickLink. W zależności od warunków glebowych możliwe jest połączenie z bronami wirnikowymi KE 02 lub kultywatorami wirnikowymi KG i KX. Na bardzo lekkich glebach Centaya-C Super może być używana z broną talerzową CombiDisc.