Najnowsza seria zaczepianych rozsiewaczy ZG-TS ProfisPro obejmować będzie dwa modele o pojemnościach odpowiednio 10 tys. l oraz 7,5 tys. l i w odróżnieniu od swoich starszych przyczepianych braci, maszyny te oprócz większych pojemności oferować będą dużo bardziej zaawansowane funkcje elektronicznej kontroli wysiewu.

Należy jednak zauważyć, że w porównaniu do wcześniejszych modeli typoszeregu ZG-TS, najnowsze konstrukcje są maszynami przeznaczonymi tylko i wyłącznie do wysiewu nawozów granulowanych i nie ma możliwości za ich pomocą rozsiewu np. wapna.

Tę niedogodność mają jednakże zrekompensować dużo lepsze parametry rozsiewu nawozów granulowanych czemu służyć ma np. system wagowy, pracujący bez przerwy i na bieżąco monitorujący zmieniające się parametry nawozu, tak aby zapewnić jak najdokładniejszy jego wysiew i rozkład na polu.

Specjalnie dla nowego systemu wagowego została przekonstruowana rama główna, która jest obecnie podwójna. Zmieniony został również kształt zbiornika, który zapewniać ma lepsze dociążenie tylnej osi ciągnika, dzięki temu, że więcej nawozu znajduje się w jego przedniej części.

Innym z ciekawych rozwiązań jest opcjonalny system WindControl, który ma w znaczący sposób ułatwić wysiewanie nawozu nawet przy silnym wietrze. Jego działanie opierać się będzie na czujnikach radarowych, zamontowanych po 7 przy każdej z tarcz wysiewających, które na bieżąco monitorują parametry wysiewu nawozu i w razie odchyleń od zakładanych parametrów wysyłany jest sygnał do komputera sterującego, który nadzoruje wysiew.

Maszyny wyposażone będą również w skrętną oś, z kołami wychylającymi się pod kątem 28 stopni, zapożyczoną z zaczepianych opryskiwaczy Amazone. Takie rozwiązanie ma ułatwiać manewrowanie na uwrociach i zmniejszać ugniatanie gleby.

Nowe rozsiewacze ZG-TS pojawią się w sprzedaży już wkrótce - zamówienia na nie będzie można składać od 1 grudnia br.