O nowoczesnych metodach badania gleby w czasie rzeczywistym mówił dr inż. Jacek Niedźwiecki podczas seminarium „Precyzyjne rolnictwo w praktyce”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Spotkanie odbyło się 23 marca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

- Rolnik chce szybko wiedzieć, jaką glebą dysponuje. Natomiast proces pobierania próbek glebowych, analizy laboratoryjnej jest długotrwały i wiąże się z ponoszeniem kosztów – im gęściej i dokładniej pobierane próby, tym kosztowniej. Czujniki „on the go” pracują w trakcie przejazdu ciągnika dając możliwość niemal natychmiastowego poznania wyników badania – mówi dr inż. Jacek Niedźwiecki z Zakładu Gleboznastwa Erozji i Ochrony Gruntów, IUNG w Puławach.

W tej chwili w IUNG prowadzone są badania glebowe z użyciem m.in. spektrofotometru glebowego. Urządzenie w czasie rzeczywistym analizuje glebę za pomocą czujnika podczerwieni. Jest w stanie zbadać zawartości azotu i makro- i mikroelementów oraz poznać teksturę gleby.

Zasadnicze elementy pomiarowe urządzenia, czyli lampa halogenowa i detektor umieszczone są w lemieszu urządzenia, który zagłębia się na około 10 cm. Dr Niedźwiecki potwierdza dokładność działania urządzenia. Wyniki działania spektrofotometru były porównane do tradycyjnych badań glebowych.

To pierwsze urządzenie tego rodzaju w Polsce i jedno z pierwszych w Europie. W USA prowadzone są już próby komercyjnego wykorzystania urządzenia.

Drugim urządzeniem do analizy gleby w czasie rzeczywistym wykorzystywanym przez IUNG, jest skaner glebowy EM-38. Tu jednak naukowiec ma sporo zastrzeżeń. - Urządzenie jest bardzo przydatne jeśli chodzi o pokazanie zróżnicowania przestrzennego gleby. Zasięgi konturów się nie zmieniają. Dzięki niemu można określić obszary pola o jednakowym składzie granulometrycznym gleby. Gorzej jest natomiast z określeniem tego składu. Problem polega na tym, że przewodność elektryczna jest bardzo zmienna w czasie, tzn. bardzo duży wpływ może mieć temperatura lub wilgotność powietrza. Zupełnie inne wyniki będziemy mieli rano, wieczorem, czy w południe. Jeśli dojdzie do tego deszcz, zmienność będzie jeszcze większa. Zaletą urządzenia jest to, że jest ono niewielkie, poręczne i wydajne w użyciu.