Spór został wszczęty przez firmę J.C. Bamford Excavators Ltd (znaną szerzej jako JCB) przeciwko Manitou BF i Manitou UK Ltd. Francuska firma miała naruszyć cztery patenty Anglików. Wczoraj Wysoki Trybunał Sprawiedliwości w Londynie wydał wyrok w tej sprawie.

Trzy patenty JCB rozpatrywane na rozprawie w listopadzie 2021 r. uznano wczoraj za nieważne w całości. Był to patent europejski EP 1 532 065 B2 (EP 065), jego brytyjski odpowiednik GB 2 390 595B (GB 595) i patent europejski EP 2 263 965 B9 (EP 965).

Ponadto sąd uznał, że Manitou UK Limited i jej notowana na giełdzie francuska spółka matka Manitou BF naruszyły patent europejski JCB EP (GB) 2 616 382 dotyczący systemów kontroli stabilności w ładowarkach teleskopowych. Na stronie Manitou możemy przeczytać, że tylko niektóre cechy ładowarek teleskopowych sprzedawanych w przeszłości naruszały czwarty patent.

Francuzi mają zamiar się odwoływać od tego wyroku. Przedstawiciele Manitou powiedzieli, że wynik sprawy nie ma znaczącego wpływu na działalność firmy w Wielkiej Brytanii, ani na działalność klientów w tym kraju i w Europie.

Manitou będzie domagać się od JCB zapłaty wszystkich kosztów związanych z odrzuconymi roszczeniami dochodzonymi przez angielską firmę. Z drugiej strony sprawa zostanie teraz skierowana na kolejną rozprawę, na której JCB zwróci się do sądu o wydanie nakazu powstrzymania dalszego naruszenia ich własności intelektualnej. I w tym wypadku to JCB będzie żądać nakazu oszacowania i zapłaty odszkodowania oraz kosztów wraz z odsetkami.

Czego dotyczy sporny patent?

Patent, który naruszył francuski producent dotyczy stosowanego od dawna systemu kontroli bezpieczeństwa firmy JCB w ładowarkach teleskopowych.

Jak twierdzi angielski producent system zapewnia większą wydajność i zasięg. W brytyjskim orzeczeniu stwierdzono naruszenie patentu przez Manitou w znacznej liczbie modeli ładowarek teleskopowych, w różnych latach produkcji, w tym w maszynach z obecnej oferty produktowej. Manitou bezskutecznie zakwestionował ważność patentu, który wygasa we wrześniu 2031 roku.

- JCB nie będzie tolerować żadnego naruszenia praw własności intelektualnej, zwłaszcza gdy dotyczy to jej głównych konkurentów. JCB zawsze będzie walczyć przeciw wszelkim firmom, które chcą nieuczciwie wykorzystać innowacje, które JCB podejmuje w zakresie badań i rozwoju, chcąc utrzymać pozycję wiodącego producenta ładowarek teleskopowych na świecie – skomentował wyrok Graeme Macdonald - prezes JCB

To nie koniec sporu między Manitou i JCB

JCB wszczęła również postępowanie o naruszenie przeciwko Manitou BF we Francji w związku z naruszeniem tego samego patentu europejskiego. Postępowanie to jest nadal w toku, a formalne przesłuchanie ma się odbyć w Paryżu w drugiej połowie 2023 r.