Awemak to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w budowie maszyn rolniczych. Jej najmłodsze dziecko to Thor. Uniwersalna brona chwastownik jest to maszyna składana hydraulicznie, zawieszana o szerokości 6 m. Chociaż, jak się dowiedzieliśmy, w przygotowaniu są oprócz tego maszyny o szerokości 9 i 12 m. Prezentowany na targach Agrotech 2019 chwastownik składa się z trzech niezależnych sekcji o szerokości 2 m, każda z sekcji może indywidualnie kopiować teren. 

Maszyna służy do intensywnej pielęgnacji użytków zielonych. Może także pracować na polach uprawnych, pod warunkiem jednak, że nie ma na nich zbyt dużo resztek pożniwnych. Mogłyby one z uwagi na niezbyt duży odstęp pomiędzy zębami pierwszego rzędu, powodować ich zapychanie. 

Chwastownik składa się z kilku stref roboczych. Pierwsza to regulowana włóka, której zadaniem jest wyrównanie wszelkich kretowisk. Za nią znajdują się dwa rzędy sztywnych zębów o średnicy 12 mm. Mają one za zadanie wyrwać zbita darń oraz chwasty, a także rozciągnąć ewentualny obornik czy resztki roślinne zalegające na powierzchni pola.

Kolejne trzy rzędy zębów sprężystych o średnicy 9 mm mają za zadanie oddzielić ziemię od wyrwanych chwastów oraz rozciągnąć je równomiernie na powierzchni. Maszyna może również pracować z siewnikiem poplonów.