Wózki widłowe są coraz częściej wykorzystywane w gospodarstwach rolnych. Ich zastosowanie to przede wszystkim prace związane z załadunkiem i rozładunkiem materiałów niesypkich. Przykładowe zastosowania to transport skrzyniopalet w magazynie lub chłodni, odbieranie zbiorów z sortowni, załadunek towaru na samochody dostawcze do dalszego transportu. Są one polecane szczególnie dla gospodarstw wysokoprodukcyjnych, w których zbiory składowane są w magazynach na paletach czy w skrzyniopaletach.

W gospodarstwach rolnych przeważnie wybierane są zwrotne wózki o małych gabarytach. Większe znaczenie niż maksymalny udźwig ma, bowiem możliwość swobodnego manewrowania między regałami lub na niewielkim placu. Ze względu na ograniczone przestrzenie magazynów, sortowni i chłodni, zwłaszcza w branży sadowniczej, bardzo istotnym aspektem jest zwrotność. Dzięki temu zastosowanie znajdują coraz częściej, poza trójkołowymi czołowymi wózkami elektrycznymi, wózki wysokiego składowania z masztem wysuwnym.

Zastosowanie wózków widłowych jest zróżnicowane ze względu na miejsce ich eksploatacji. Pracując w warunkach zewnętrznych, pojazd musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz sprawnie operować na nierównym podłożu.– Wózek widłowy przystosowany do wymagań gospodarstw rolnych powinien posiadać większe koła oraz duży prześwit podłużny, aby sprawnie manewrować na nierównej czy śliskiej nawierzchni. Dla komfortu pracy kluczowe znaczenie ma dobra amortyzacja oraz zadaszenie kabiny operatora. W naszej ofercie wózkiem, który spełnia te kryteria i doskonale sprawdza się w pracy w warunkach zewnętrznych, jest RC 40 napędzany wysokoprężnym, gazowym silnikiem z napędem przekładniowym – mówi Mariusz Babiński, regionalny dyrektor handlowy STILL Polska.

W pracy w trudnych warunkach duże znaczenie ma także źródło zasilania. Szerokie zastosowanie mają napędy spalinowe Diesel ze względu na wykorzystywanie w rolnictwie pozostałych urządzeń napędzanych tym silnikiem. Jednak także wózki elektryczne są coraz bardziej uniwersalne i przystosowane do zróżnicowanych warunków eksploatacji. Dużym powodzeniem cieszy się uzupełniający osprzęt dedykowany wózkom widłowym. Dodatkowe opcje wyposażenia, takie jak obrotnice wykorzystywane w sadownictwie, chwytaki, pługi, wagi czy przesuw boczny wideł, który jest już dzisiaj standardem, zwiększają wszechstronność danego urządzenia i pozwalają wykorzystać jedną maszynę do kilku czynności.

Mimo wszechstronności zastosowań wózków widłowych, wielu rolników wciąż nie jest świadomych możliwości wykorzystania ich w rolnictwie. Do prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem beli, palet czy towarów oraz z transportem bliskim polscy rolnicy wciąż wykorzystują ładowacze czołowe z widłami paletowymi. Pozytywną grupę na tle ogółu rolników stanowią sadownicy, wśród których świadomość korzyści z użytkowania wózka widłowego jest zdecydowanie wyższa. Wynika to głównie z organizowania się przez nich w formie zrzeszeń, co pozwala na przepływ wiedzy na temat poszczególnych rozwiązań i technologii. Dla polskich rolników ważnym kryterium przy wyborze wózków widłowych jest przede wszystkim ich bezawaryjność i łatwość obsługi. Ważnym aspektem są także koszty eksploatacji, na co przekłada się niskie zużycie paliwa oraz ceny części zamiennych.

Dofinansowanie na zakup specjalistycznych środków transportu, w tym wózków widłowych, realizowane są m.in. z programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, obowiązującego do końca 2013 roku. W jego ramach przedsiębiorcy mogą liczyć na refundację od 20% do 50% poniesionych kosztów.