Belki są dostępne o szerokościach od 36 do 42 m. Są przeznaczone dla gospodarstw o dużych powierzchniach oraz firm usługowych. Sekcja centralna jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na pracę belki. Terra Force jest oferowana z dwoma różnymi konfiguracjami sekcji centralnej: DynamicCentre oraz AutoTerrain.

DynamicCentre umożliwia zmianę właściwości centralnej sekcji belki. Sprawność belki jest optymalna niezależnie od prędkości jazdy i terenu. Ustawienie można łatwo zmienić w czasie jazdy z kabiny. DynamicCentre oraz amortyzacja zawieszenia mogą zostać wybrane jako wyposażenie opcjonalne.

W sterowaniu belką uczestniczy system AutoTerrain, który jest w pełni automatyczny. W oparciu o czujniki ultradźwiękowe monitoruje w sposób ciągły pozycję belki i wprowadza ewentualne korekty. AutoTerrain odróżnia się od innych systemów tym, że bada siły działające na belkę, dzięki czemu wykonuje proaktywną korekcję belki (uniemożliwia wykonanie niezamierzonych ruchów zamiast ich poprawiania).

Standardem w  AutoTerrain jest możliwość odchylania ujemnie ramion poniżej poziomu. Obie wersje sekcji centralnej standardowo wyposażone są w hydro-pneumatyczne urządzenie antypływające oraz hydrauliczno-pneumatyczną amortyzację zawieszenia ParaLift.

Belka Terra Force jest składana trzykrotnie, dając kompaktowe ułożenie w transporcie. Opcjonalnie dostępne jest również częściowe składanie, dające większą elastyczność jej wykorzystania.

Wraz z belką Hardi wprowadza nowy, rozbudowany system rozprowadzania cieczy o nazwie T25. Nazwa systemu odnosi się do użytej średnicy rury cieczowej na belce. Efektem zmian ma być zwiększona wydajność, solidność i niezawodność.