Coraz większą popularnością cieszą się metody zaprawiania sadzeniaków płynnymi środkami ochrony roślin. Jednocześnie na drugi plan schodzą zaprawy suche, w postaci proszków. Na rynku polskim można nabyć fungicydy o działaniu ogólnym, które zapobiegają głównym chorobom i szkodnikom występującym podczas uprawiania ziemniaków.

Rolnicy, którzy chcą stosować zaprawy cieczowe, są zmuszeni do zainwestowania w odpowiedni sprzęt opryskowy. Istnieje oczywiście możliwość zaprawiania bulw w roztworze środka ochronnego i wody przez zanurzanie ich w przygotowanych wcześniej dużych zbiornikach. Jest to jednak metoda kłopotliwa, ponieważ wymaga bliskiego kontaktu osoby wykonującej czynność z zaprawą, co może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Dawkowanie środka jest ponadto mało precyzyjne, a co za tym idzie zwiększają się koszty zabiegu.

Najbardziej właściwy sposób pokrywania ziemniaków zaprawami polega na zastosowaniu zaprawiarki, umieszczonej na sadzarce, dzięki czemu środek ochronny dawkowany jest bezpośrednio przed zasadzeniem sadzeniaka.

Wygodnie na sadzarce

Wśród urządzeń montowanych na sadzarkach można wyróżnić dwie podstawowe grupy. Do pierwszej należą maszyny wyposażone w dysze opryskowe, do drugiej – urządzenia wykorzystujące pianę jako czynnik transportujący środek ochronny.

Na rynku krajowym wybór urządzeń, które można nabyć bez konieczności zakupy całej sadzarki, ogranicza się do dwóch maszyn. Istnieje również możliwość zakupu sadzarki, do której jako opcja dołączana jest zaprawiarka wykorzystująca metodę oprysku. Przykładowym producentem jest firma Grimme, która w swojej ofercie posiada sadzarki różnych wielkości, od dwurzędowych po ośmiorzędowe. Producent wyposaża je w odpowiedniej wielkości zbiorniki na ciecz użytkową z właściwie dobraną liczbą dysz.

Skuteczny oprysk

Jedną z propozycji zaprawiarek opryskowych jest urządzenie produkowane przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Aporo z Poznania. Projekt opryskiwacza został wykonany na zlecenie firmy Bayer CropScience. Po podpisaniu umowy z Bayerem na dostawę środków ochrony roślin, rolnik otrzymuje sprzęt do użytku w ustalonym terminie. Istnieje również możliwość zakupu maszyny bez zobowiązań lojalnościowych.

Urządzenie wykonywane jest na zamówienie, a producent dostosowuje je do konkretnego modelu sadzarki. Może ono współpracować z sadzarkami do ziemniaków dwu- lub czterorzędowymi. Działanie zaprawiarki umożliwia nanoszenie środków ochrony roślin w postaci rozpylonej cieczy użytkowej na powierzchnię sadzeniaków bezpośrednio w trakcie sadzenia. W celu uzyskania dokładnego pokrycia bulwy zaprawą, dysze opryskowe umieszczone są w odległości ok. 25 cm od opadającego ziemniaka.

Po złożeniu zamówienia i jego realizacji odbiorca otrzymuje zestaw, gotowy do użycia, w którego skład wchodzą następujące elementy:

*zbiornik główny o pojemności nominalnej 50 l zamocowany na stelażu montażowym,

*pompę membranowo-tłokową, montowaną na WOM ciągnika, o ciśnieniu dopuszczalnym 15 barów,

*zawór sterujący (Comet GCP 3V) wyposażony w ciśnieniomierz,

*wskaźnik napełnienia zbiornika,

*przewody hydrauliczne zakończone oprawami do dysz rozpylających,

*rozpylacze (standardowe: Fullcone TeeJet TG 0.3).

Przy wyborze urządzenia znaczącą rolę odgrywa jego wydajność, czyli objętość cieczy użytkowej (środka ochronnego wymieszanego z wodą) potrzebna do wykonania oprysku sadzeniaków przeznaczonych do zasadzenia 1 ha. W przypadku urządzenia Aporo, wartość ta zależna jest od ciśnienia w układzie hydraulicznym pompy, prędkości jazdy zestawu ciągnik-sadzarka  oraz rozstawu redlic sadzarki. Średnio jest to 20-40 l/ha.

Użytkownik, według uznania i potrzeb, może wymienić dysze rozpylające na dowolne, ale już rozpylacze seryjne gwarantują niewielką kroplę rozpryskową, a zatem środek ochronny aplikowany jest skutecznie.

Ziemniaki w pianie

Urządzenie zaprojektowane i produkowane przez Jacka Krasuckiego ze Strzelec Opolskich wykorzystuje, jako nośnik środka ochronnego, pianę wytworzoną w zbiorniku montowanym na sadzarce.

Wytworzenie piany odbywa się z wykorzystaniem sprężonego powietrza doprowadzanego z układu pneumatycznego ciągnika oraz środka pianotwórczego, który dodaje się do uprzednio przygotowanej cieczy użytkowej. Wartość ciśnienia ustalana jest za pomocą zaworu sterującego; ciśnienie osiąga maksymalnie 2 bary. Następnie, przewodami pianowymi środek ochronny dostarczany jest do kosza zasypowego sadzarki, w którym następuje wymieszanie sadzeniaków z fungicydem. Producent maszyny  określa wartość zużycie cieczy użytkowej na poziomie ok. 30 l na ha (w zależności od prędkości jazdy ciągnika). Ilość cieczy dotyczy sadzarki dwurzędowej.

Urządzenie, podobnie jak zaprawiarka Aporo, produkowane jest na zamówienie, a jego wytwórca dostosowuje sposób montażu do konkretnego modelu sadzarki. Zamawiający otrzymuje następujące wyposażenie:

*zbiornik o pojemności użytkowej 20 l,

*regulator ciśnienia,

*zawór odcinający powietrze,

*zestaw przewodów pianowych i powietrznych,

*trójnik, opaski zaciskowe, elementy mocujące.

Ultra precyzja

Zaawansowaną technologię zastosowała niemiecka firma Mantis-ULV Sprühgeräte w stacjonarnym urządzeniu o nazwie Mafex Potato/Fruit. Wykonuje ono dawkowanie środka ochronnego w oparciu o metodę ultraniskiej objętości. Taką możliwość daje zastosowanie przez producenta specjalnej, opatentowanej dyszy opryskowej. Rozpylacz potrafi z 1 ml3 cieczy uzyskać 30 milionów jednakowych, bardzo małych kropel. Dzięki tak dużemu rozdrobnieniu płynu, uzyskuje się bardzo dokładne pokrycie bulwy, a co za tym idzie zmniejsza się ryzyko zakażenia bulwy grzybem.

Możliwość precyzyjnego dozowania cieczy uwarunkowana jest zastosowaniem aparatury sterującej procesem dawkowania. We wrześniu 2010 r. Mafex został wyposażony w automatyczny sterownik z panelem i ciekłokrystalicznym wyświetlaczem. Dzięki tej modernizacji, możliwe jest łatwe wprowadzanie żądanych parametrów. Moduł sterujący sam decyduje o napięciu podawanym na dyszę opryskową. We wcześniejszych wersjach urządzenia konieczny był ręczny wybór ustawień oraz ich bieżące monitorowanie. W skład podstawowego zestawu (jedna dysza opryskowa) wchodzą:

*moduł sterujący,

*dysza z dyskiem obrotowym (ULV),

*pompa wężowa wraz z osprzętem,

*osłona zabezpieczająca.

Dostępność urządzenia na polskim rynku jest ograniczona, ponieważ Mantis nie ma u nas swojego przedstawicielstwa handlowego. Konieczny jest więc kontakt z dowolnym oddziałem sprzedaży w Niemczech. Można również, korzystając z ogłoszeń internetowych ze sprzętem rolniczym pochodzącym z Europy Zachodniej, dokonać zakupu urządzenia używanego.

Jaki wybór jest właściwy?

Podjęcie decyzji o zakupie odpowiedniego urządzenia powinno zależeć od potrzeb danego gospodarstwa, zasobów finansowych oraz powierzchni uprawy. Właściciele dużych plantacji ziemniaków powinni rozważyć zakup urządzenia Mafex, ponieważ może on służyć również do zabezpieczania zebranych już ziemniaków składanych w magazynach. Dla rolników z mniejszymi areałami, polecane są zaprawiarki polskiej produkcji – opryskowa lub pianowa. Są one złotym środkiem pomiędzy ceną, a jakością zaprawiania sadzeniaków.

Cena kompletnej zaprawiarki opryskowej Aporo (dla sadzarki dwurzędowej) wynosi ok. 4 500 zł. Producent w ramach rękojmi udziela dwunastomiesięcznej gwarancji na urządzenie wraz z osprzętem.

Zaprawiarka pianowa firmy Jacek Krasucki, jest dobrym alternatywnym rozwiązaniem w stosunku urządzeń opryskowych szczególnie ze względu na cenę, ponieważ koszt zakupu kompletnego zestawu potrzebnego do sadzarki dwurzędowej to ok. 1 400 zł.

Koszt zakupu używanego urządzenia Mafex Potato/Fruit przekracza 10 tys. zł, jednak za tą cenę rolnik otrzymuje wysoką technologię i niskie zużycie środka ochronnego. Według definicji ultraniskiej objętości (ang. ULV), wydatek cieczy użytkowej wynosi mniej niż 5 l/ha. W takim przypadku koszty poniesione w związku z zakupem są rekompensowane zmniejszonymi wydatkami na fungicydy.