Najważniejszą cechą systemu jest połączenie kamery, jednostki sterującej oraz czujników umieszczonych na podłączanym osprzęcie. Dzięki ciągłej wymianie danych pomiędzy elementami systemu umieszczonymi na ciągniku i na osprzęcie, możliwe jest automatyczne podłączenie osprzętu do ciągnika poruszającego się po torze stworzonym w oparciu o informacje pochodzące z kamery.

W skład systemu wchodzą następujące podzespoły:

  • kamera przekazująca obraz osprzętu oraz przestrzeni znajdującej się za ciągnikiem,
  • para markerów umieszczonych na osprzęcie, potrzebna do określenia chwilowego położenia osprzętu względem ciągnika i dystansu między nimi,
  • iMonitor używany przez operatora do obserwowania obrazu podawanego z kamery oraz wprowadzania ustawień,
  • jednostka sterująca, która przetwarza sygnał w postaci obrazu z kamery i opracowuje wskazania dla centralek elektronicznych (silnika, układu napędowego oraz kierowniczego) dbających o zachowanie najlepszej trajektorii ruchu ciągnika.

Działanie systemu opiera się o pięć etapów:

  • Odbiór obrazu przekazywanego z kamery
  • Obliczanie dystansu i określanie położenia osprzętu przez jednostkę sterującą, która na podstawie obrazu z kamery określa odległość pomiędzy ciągnikiem i osprzętem, analizuje położenie markerów umieszczonych na osprzęcie,
  • Określenie trajektorii ruchu ciągnika, wymaganą dla podłączenia osprzętu, zarządzanej przez główną jednostkę sterującą systemu,
  • Manewrowanie ciągnikiem pilotowane przez centralki elektroniczne silnika, układu napędowego i kierowniczego, ruch ciągnika po zdefiniowanym torze jazdy,
  • Podłączanie osprzętu. Operacja wykonywana automatycznie przez system.

Przedstawione rozwiązanie pozwala na zachowanie bezpieczeństwa, ponieważ obszar za ciągnikiem w trakcie podłączania osprzętu może pozostać wolny od ludzi. System został przygotowany do późniejszej współpracy z przygotowywanymi docelowo rozwiązaniami wykrywającymi przeszkody terenowe w trakcie jazdy. Ponadto, dzięki skróceniu czasu poświęcanego na podłączanie osprzętu, zwiększono wydajność pracy ciągnika. Podłączanie osprzętu jest realizowane całkowicie automatycznie, dzięki czemu operator może skupić całą swoją uwagę na manewrowaniu ciągnikiem.

Nagroda za innowacyjne rozwiązanie to kolejny sukces serii 7 ciągników Deutz-Fahr. Kilka dni wcześniej informowaliśmy o zdobyciu przez model 7250 TTV tytułu Tractor of the Year.